Νέες Εμπορικές Προσφορές SoftOne - Μάιος , Ιούνιος 2017

Αγορά πρόσθετων χρηστών Soft1 Open Enterprise Edition με έκπτωση

Η προσφορά απευθύνεται τόσο σε ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ, όσο και σε ΝΕΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ της έκδοσης, επιτρέποντας τους να αυξήσουν το συνολικό αριθμό των χρηστών της εγκατάστασής τους, με έκπτωση έως 50 %.

Έκπτωση 30% στην αξία αγοράς 1 επιπλέον χρήστη
Έκπτωση 40% στην αξία αγοράς 2 επιπλέον χρηστών
Έκπτωση 50% στην αξία αγοράς 3 ή περισσοτέρων επιπλέον χρηστών

- Η προσφορά ισχύει έως 30/06/2017 και αφορά όλους τους διαθέσιμους εμπορικούς συνδυασμούς της έκδοσης Soft1 Open Enterprise, ανεξαρτήτως μοντέλου λειτουργίας (License, ASK ή Cloud).

- Σε ότι αφορά τα συνδρομητικά μοντέλα διάθεσης ASK και Cloud, η παροχή της έκπτωσης θα ισχύει και για τις ανανεώσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/12/2019.
Αγορά εφαρμογής Soft1 Μισθοδοσία

Η προσφορά απευθύνεται σε Υφιστάμενους αλλά και Νέους Πελάτες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν την εφαρμογή της μισθοδοσίας στο μοντέλο λειτουργίας που επιθυμούν και να κερδίσουν σημαντική έκπτωση.

Έκπτωση 40% στην αξία αγοράς Soft1 Μισθοδοσία (License)
Έκπτωση 25% στην αξία αγοράς Soft1 Μισθοδοσία (ASK ή Cloud)

- Η προσφορά ισχύει έως 30/06/2017 και αφορά όλους τους διαθέσιμους εμπορικούς συνδυασμούς της εφαρμογής.

- Σε ότι αφορά τα συνδρομητικά μοντέλα διάθεσης ASK και Cloud, η παροχή της έκπτωσης θα ισχύει και για τις ανανεώσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/12/2019.

Νέες Εμπορικές Προσφορές SoftOne - Μάιος-Ιούνιος 2017