Η Terracom έγινε μέλος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Η Terracom έγινε μέλος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά Αμερικάνικα επιμελητήρια της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1932 με σκοπό να προωθήσει τις οικονομικές και επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Είναι ένας αυτόνομος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δε λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από κανένα κυβερνητικό σώμα.

Το επιμελητήριο προασπίζεται το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Συνηγορεί υπέρ των μελών του για μία δυνατή, δίκαιη και ανταγωνιστική οικονομία στην Ελλάδα. Προωθεί νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν ένα ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον, έξυπνους κανονισμούς, ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, καλές κυβερνητικές πρακτικές τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ένα υπεύθυνο εκπαιδευτικό σύστημα, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και μια ελεύθερη οικονομία. Συνηγορεί ακόμη για πολιτικές που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, την εργασία και μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Τα μέλη του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενός από τους πιο υψηλού κύρους, δυναμικούς και ενεργούς οργανισμούς στην Ελλάδα, βρίσκονται στο προσκήνιο της επαγγελματικής και εμπορικής ανάπτυξης.