Proximiot

  • English
  • Ελληνικά

epanek-banner

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που ενισχύονται κυρίως από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) αλλά και από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προκειμένου να εξασφαλίζεται και η συντονισμένη με τις επενδύσεις αντιμετώπιση αναγκών κατάρτισης ανθρωπίνων πόρων και διοικητικής μεταρρύθμισης.

Proximiot: Πλατφόρμα Μάρκετινγκ Εγγύτητας

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των κινητών τηλεφώνων σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν επιτρέψει στον τομέα του Μάρκετινγκ να πάρει μια νέα μορφή ζωής. Πλέον, η επικοινωνία με τους πελάτες είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική από ποτέ. Κάπου εδώ αναδύεται ο παράγοντας της εγγύτητας η οποία είναι ικανή με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των έξυπνων λύσεων που προσφέρονται από το ολοκληρωμένο σύστημα Proximiot να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό στο επόμενο ψηφιακό βήμα αποφέροντας επιπλέον κέρδη στις επιχειρήσεις και καλύπτοντας ταυτόχρονα στο έπακρο τις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών.

proximiot-logo

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της λύσης Proximiot είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας IoT πλατφόρμας για Μάρκετινγκ Εγγύτητας (Proximity Marketing ) η οποία θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την θέση των χρηστών σε πραγματικό χρόνο (real time) στον χώρο πωλήσεων και θα τις επεξεργάζεται σε συσχέτιση με ιστορική πληροφορία. Επίσης, θα αναλύει τα συνολικά δεδομένα για βέλτιστη λήψη αποφάσεων από το τμήμα μάρκετινγκ της επιχείρησης και θα εκτελεί στοχευμένη διάδραση με τους καταναλωτές σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτόματης αποστολής προσωποποιημένων μηνυμάτων προώθησης. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί σε μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνολογίες και θα συμβάλλει στην αποδοχή και την εξάπλωση τεχνολογιών ΙοΤ (Internet of Things) τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η καινοτόμα πρόταση του Proximiot αφορά μια ελκυστική και ευέλικτη λύση η στόχευση της οποίας κινείται πάνω σε δύο άξονες. Αρχικά, η πρόταση αυτή, δε θα μπορούσε να μείνει αναξιοποίητη από τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones) σε συνδυασμό με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT). Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, να διοργανώσουν εκστρατείες διαφήμισης, προβολής και άλλων υπηρεσιών, με αποδοχή υψηλότερη των παραδοσιακών μεθόδων που χρησιμοποιούσαν έως σήμερα. Όλα αυτά συνοδεύονται βεβαίως με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτούν οι παραδοσιακές μέθοδοι προβολής και διαφήμισης. Ο δεύτερος άξονας, επικεντρώνεται στις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι πλέον έχουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους με την δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα και επαρκώς για τα προϊόντα του ενδιαφέροντος τους, αγοράζοντας τελικά το προϊόν το οποίο καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες τους.

Ο τρόπος λειτουργίας της ΙοΤ πλατφόρμας για Proximity Marketing θα βασίζεται στη χρήση beacons (ασύρματοι πομποί που ανιχνεύονται μέσω Bluetooth από τα κινητά τηλέφωνα των χρηστών) σε συνδυασμό με τα έξυπνα κινητά (Smartphones) τα οποία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα στις μέρες μας και θα έχουν στη κατοχή τους οι καταναλωτές. Τα beacons θα τοποθετούνται κοντά σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος με στόχο όταν επισκέπτης του καταστήματος, βρεθεί για καθορισμένο χρονικό διάστημα εντός της εμβέλειας αυτών, να εμφανίζεται η πληροφορία στην οθόνη της συσκευής του.

Φορείς της Σύμπραξης:

Περισσότερα