MyLoneWorkers

  • English
  • Ελληνικά

 

MyLoneWorkers


Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Μοναχικών Εργαζομένων.

Ξεκινήστε τώρα

Οργάνωση μοναχικών εργαζομένων και προγραμματισμός εργασιών

Δημιουργήστε πρότυπα με τις εργασίες του μοναχικού εργάτη και παρακολουθήστε συγκεκριμένες δραστηριότητες του σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθείστε τους μοναχικούς εργαζομένους σας και διαχειριστείτε τη ροή εργασίας σας με αποτελεσματικό τρόπο αυτοματοποιώντας όλες τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης.

Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει τα σημεία ελέγχου, μαζί με το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να γίνει η σάρωση και την ακριβή εργασία που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Τα σημεία ελέγχου και όλες τις απαραίτητες ενέργειες-εργασίες έχουν ανατεθεί μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τους μοναχικούς εργάτες.

Σημεία ελέγχου - σάρωση (NFC tags, QR Codes, Beacons)

Το MyLoneWorkers είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα το οποίο ενσωματώνει 3 τύπους σημείων ελέγχου. Σάρωση NFC tags, QR codes ή Beacons που διατίθενται για τα κτίρια, τα εδάφη κ.λ.π., και αποστέλλουν άμεσα ειδοποιήσεις και αναφορές.

Όταν ένα σημείο ελέγχου σαρώνεται και το smartphone είναι συνδεδεμένο στο Internet, ένα συμβάν αποστέλλεται αμέσως στο κέντρο παρακολούθησης μέσω του cloud server. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε περιστατικό που αποστέλλεται στον cloud server (π.χ. τεστ, SOS, κλπ) και το κέντρο παρακολούθησης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για κάθε περιστατικό που λαμβάνει χώρα.

QR Codes
Τοποθετήστε σημεία ελέγχου QR-codes σε συγκεκριμένες θέσεις στα περιουσιακά στοιχεία και τα κτίρια. Οι μοναχικός εργαζόμενος θα σαρώσει την ετικέτα QR code μέσω της εφαρμογής του κινητού MyLoneWorkers και μία άμεση ειδοποίηση θα σταλεί.

NFC tags
Απλά ξεκινήστε την εφαρμογή MyLoneWorkers στο κινητό και τοποθετήστε το smartphone σας πάνω από την ετικέτα NFC. NFC είναι ένα τέλειο εργαλείο και ένα επιπλέον χέρι βοηθείας στην καθημερινή εκτέλεση και διαχείριση εργασιών.

Beacons
Τα Beacons είναι ένας έξυπνος τρόπος για τη μετάδοση δεδομένων σε μικρή απόσταση απολύτως ασύρματα. To MyLoneWorkers είναι το μόνο σύστημα παγκοσμίως που ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία beacon!

ΜΜΕ - φωτογραφίες, φωνητικά μηνύματα, προσωπικές υπογραφές

Παρακολουθείστε συμβάντα σε πραγματικό χρόνο μέσω της συλλογής δεδομένων πολυμέσων. Το MyLoneWorkers επιτρέπει την επικοινωνία χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα πολυμέσα:

Πατήστε για να ηχογραφήσετε την φωνή από το μικρόφωνο
Πάρτε μια στιγμιαία φωτογραφία
Γράψτε ένα μήνυμα κειμένου
Αναθέστε μια εκδήλωση πολυμέσων σε ένα σημείο ελέγχου

Τέλος, προσθέστε τη δική σας ταυτότητα και σβήστε κάθε αμφιβολία, μετακινώντας το δάχτυλό σας στην οθόνη και κάνοντας την προσωπική σας υπογραφή!

Man Down Συναγερμός

Βεβαιωθείτε για την φυσική κατάσταση και την ασφάλεια του μοναχικού εργαζομένου με τη χρήση του Man Down Alert! Οι μοναχικοί εργαζόμενοι που χρειάζεται εκτελούν εργασίες χωρίς κάποια κοντινή ή άμεση επίβλεψη, δεν χρειάζεται να ανησυχούν πια!

Χρησιμοποιώντας το Man Down alert, το Κέντρο Παρακολούθησης μπορεί να είναι σε εγρήγορση για κάθε επείγουσα κατάσταση, ακόμη και αν ο μοναχικός εργαζόμενος δεν θα έχει την ευκαιρία, την ικανότητα και / ή το χρόνο για να στείλει ένα "SOS" συμβάν!

Τι σημαίνει πρακτικά?
Σε περίπτωση που ο μοναχικός εργαζόμενος πέσει ή γλιστρήσει, μία άμεση ειδοποίηση Man Down Alert αποστέλλεται στο Κέντρο Παρακολούθησης ενημερώνοντας για μια κρίσιμη κατάσταση Man Down. Η ειδοποίηση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη καθώς το σύστημα ανιχνεύει άμεσα μια κατάσταση Man Down χωρίς κανένας να πατήσει κάποιο κουμπί για να ενεργοποιηθεί!

Περιστατικά (Ιncidents)

Όταν συμβεί ένα περιστατικό, ο μοναχικός εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει το Incident κουμπί για να επιλέξει οποιοδήποτε περιστατικό, να επισυνάψει πολυμέσα ή να εκχωρήσει ένα σημείο και να το στείλει στο κέντρο παρακολούθησης ή τους πελάτες μέσω email. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα περιστατικά αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο και μια ειδοποίηση εμφανίζεται ότι ένα συμβάν έχει αποσταλεί στον cloud server.

Παρακολούθηση θέσης σε πραγματικό χρόνο

H mobile εφαρμογή του MyLoneWorkers συνδέεται με έναν ασφαλή cloud based κόμβο παρακολούθησης όπου εντοπίζεται η θέση του μοναχικού εργαζομένου σας με ακρίβεια μέσω GPS, Wi-Fi, GSM δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Προηγμένες αναφορές

Μέσω του συστήματος MyLoneWorkers έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε πολλαπλές αναφορές (σαρωμένων ή μη σαρωμένων σημείων ελέγχου / περιστατικών / διάρκειας εργασιών) με τη χρήση προηγμένων δυνατοτήτων φιλτραρίσματος και εξαγωγών (PDF, Excel). Οι αναφορές εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να διεξαχθούν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα και για συγκεκριμένους μοναχικούς εργάτες.

Οι λεπτομερείς αναφορές είναι ζωτικό μέρος του συστήματος, επιτρέποντας την καλύτερη συνολική διαχείριση των καθηκόντων και των χρονοδιαγραμμάτων των μοναχικών εργαζομένων, την κατανομή των εργαζομένων και τον έλεγχο του προϋπολογισμού με αποτελεσματικό τρόπο. Άμεσες, ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιολογούν την παραγωγικότητα των μοναχικών εργαζομένων, να αναπροσαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα και τα καθήκοντα τους, να ελαχιστοποιούν τις χρονοβόρες διαδικασίες και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους.

 

MyLoneWorkers System

Για να δοκιμάσετε τις δυνατότητες του MyLoneWorkers, κατεβάστε την mobile και web εφαρμογή.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ