Βοΐσκα

  • English
  • Ελληνικά

Βοΐσκα: Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα

voeska-logo

Λαμβάνοντας υπόψιν τον τεράστιο και πολυποίκιλο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πατρίδας μας, το έργο Βοΐσκα δημιουργείται για να είσαγει μια νέα προσέγγιση στην περιήγηση του κοινού στον μουσειακό και αρχαιολογικό χώρο η οποία θα είναι περισσότερο βιωματική και ανθρωποκεντρική. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προηγμένου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας με τη βοήθεια του οποίου οι έννοιες ιστορία και εμπειρία θα αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η ανάπτυξη του έργου Βοΐσκα έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μίας πολυδιάστατης εικόνας για το κάθε τεκμήριο πολιτισμού, αποτυπώνοντας τα στοιχεία εκείνα που το συνδέουν με τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας εύρεσης, με τις ιστορίες και εμπειρίες σε σχέση με την πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική διάστασή του. Με βάση αυτού του είδους την πληροφορία, μπορούν εν συνεχεία να δημιουργηθούν βιωματικές εμπειρίες για τους επισκέπτες, οι οποίες τους εμπλέκουν συναισθηματικά με τα πολιτιστικά τεκμήρια.

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συνολικού συστήματος το οποίο περιλαμβάνει την υπολογιστική υποδομή, την cloud πλατφόρμα με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) και τέλος τις mobile και web εφαρμογές ώστε το ολοκληρωμένο σύστημα να είναι λειτουργικό και αξιοποιήσιμο από τον φορέα πολιτισμού και μετά το πέρας του έργου.

Φορείς της Σύμπραξης:

voeska-banner

Περισσότερα