Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10746

Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Εκτύπωση παραγγελιών
  Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Παραγγελίες" όταν δηλωνόταν η επιλογή "αναλυτικά".
 • Εγγυοδοσία
  Σε παραστατικά με παραπάνω από ένα είδη που έχουν και είδη εγγυοδοσίας, η διαγραφή κάποιου από τα κύρια είδη προκαλούσε λανθασμένη διαγραφή των ειδών της εγγυοδοσίας αλλά και των άλλων ειδών.
 • Αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ - πεδίο Contributiontype
  Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο Contributiontype στη δημιουργία αρχείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ.
 • Οικονομικών στοιχείων έργων
  Στην ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων των έργων λαμβάνεται πλέον υπόψη και ο header των παραστατικών είσπραξης.
 • Πρόταση εξυπηρέτησης
  Εμφανιζόταν σφάλμα στην πρόταση εξυπηρέτησης, όταν ο πελάτης είχε υποκατάστημα και είχε δηλωθεί ανάλυση σε "Υποκ/τα πελατών".
 • Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών
  Στην εκτύπωση "Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών" η επιλογή του φίλτρου «Υποκαταστήματα που δεν κινήθηκαν στην περίοδο» επιτρέπει τη σωστή λειτουργία της εκτύπωσης ακόμα και όταν δεν έχει οριστεί κάποιο υποκατάστημα σαν κεντρικό.
 • Μέγιστη έκπτωση είδους
  Λειτουργεί πλέον σωστά η μέγιστη έκπτωση στο είδος σε παραστατικό πώλησης
 • Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
  Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφανιζόταν σφάλμα ''Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near '=' ''
 • Έλεγχος άρθρων
  Στην εκτύπωση Έλεγχος άρθρων λογιστικής εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!'' ενώ υπήρχαν άρθρα προς καταχώρηση.
 • Unicode αλφαριθμητικό
  Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση ιαπωνικών χαρακτήρων σε πεδία unicode αλφαριθμητικών (nvarchar).