Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10742

Διορθώσεις σφαλμάτων

 

Υπόδειγμα παραστατικού και προτεινόμενες σειρές χρήστη

Λειτουργεί πλέον σωστά το υπόδειγμα παραστατικού εσόδων - εξόδων όταν έχει ορισθεί η σειρά ως προτεινόμενη στα στοιχεία του χρήστη.

 

Σύνολα στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα ανα Α.Χ.'

Διορθώθηκαν τα σύνολα στην εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά Α.Χ." στις εγκαταστάσεις με "ομάδα εταιριών"

 

Παραστατικά παραγωγής

Ενημερώνεται η ποσότητα 1 στις α' βοηθητικές ύλες των παραστατικών παραγωγής κατά την μεταβολή ποσότητας 2 του παραγομένου

 

Παραστατικά λιανικής

Ενημερώνεται πλέον η ποσότητα 1 σκανάροντας το είδος και έχοντας στις στήλες γραμμών είδος με πεδία χρώμα μέγεθος.