Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10740

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

 

Ζ σε φορολογικό εκτυπωτή NORMA

Δόθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ από το φορολογικό εκτυπωτή NORMA

 

ADMIN AD 300

Πιστοποίηση του ADMIN AD 300 ως φορολογικού εκτυπωτή και ταμειακής μηχανής.

 

IR7 - Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας IR7-Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας

Οι "Αφορολόγητες Αποκοπές Σύνταξης Χηρείας" λαμβάνουν πλέον υπόψιν στοιχεία βάσει μισθολογικού στοιχείου με κωδικό 3475.

 

ΤΕΑΥΦΕ

Αλλαγή του ανώτατου ασφαλιστικού ορίου από 5.543,55 σε 5.860,80 από 01/06/2016 για το ταμείο ΤΕΑΥΦΕ.

 

Διορθώσεις σφαλμάτων

 

Παρτίδες σε παραστατικά παραγωγής

Σε μεταβολή της προδιαγραφής σε καταχωρημένα παραστατικά παραγωγής με παρτίδες διαγράφονται πλέον οι παρτίδες των ειδών που μεταβλήθηκαν.

 

Ακύρωση αποδείξεων citizen fiscal

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχόμενων γραμμών με έκπτωση 50% γινόταν ακύρωση της απόδειξης.