Κρίσιμο update λογισμού Softone ERP - CRM

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

 

Καρτέλα αποθήκης

Η καρτέλα ταξινομείται πλέον με βάση τα flag της κίνησης, ώστε σε κάθε ημέρα να εμφανίζονται πρώτα οι εισαγωγές και μετά οι εξαγωγές.

 

Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο xxf

Είναι δυνατή πλέον η εισαγωγή/εξαγωγή ερωτήσεων (object CRMQSTN) μέσω αρχείου xxf.

 

citizen fiscal (περίπτωση αλλαγής)

Τυπώνει πλέον μηδενική απόδειξη στην περίπτωση αλλαγής είδους.

 

Διορθώσεις σφαλμάτων

 

Import παραστατικών με πολλές γραμμές

Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα σε import παραστατικών με πολλές γραμμές.

 

Αυτόματη δημιουργία παρ/κού σύνθεσης από μετασχηματισμό

Σε μετασχηματισμό με 'Διαδικασία' ----> 'Μαζικά' δεν γινόταν δημιουργία του παραστατικού σύνθεσης παρόλο που είχε τεθεί στην σειρά να κάνει αυτόματη σύνθεση.

 

Ημερολόγια αγορών - πωλήσεων

Υπολογίζεται πλέον σωστά το από μεταφοράς υπόλοιπο στο ημερολόγιο πωλήσεων και αγορών, όταν επιλέγεται ενδιάμεσο ημερομηνιακό διάστημα.

 

Εγγυήσεις και μετασχηματισμός

Σε μετασχηματισμό παραστατικού με SN δεν γινόταν αυτόματη δημιουργία των εγγυήσεων.

Εξαγωγή αρχείου XLSX

Στην παραμετροποίηση εκτύπωσης σε αρχείο excel μέσω command line προστέθηκε η δυνατότητα OUTPUT=XLSX. Σε αυτή την περίπτωση θα παραχθεί από το πρόγραμμα αρχείο .xlsx.

 

Περιοδική Φ.Π.Α. Φ2 - Υπολογισμός Prorata

Στο έντυπο Φ2 γίνεται πλέον υπολογισμός Prorata, όταν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό στις ερωτήσεις (πεδίο 411).

 

Έντυπο Ν

Με την καταχώρηση ποσού στο πεδίο 116 (κέρδη χρήσης) υπολογιζόταν διπλάσια αξία στο πεδίο 024 (σύνολο κερδών).

 

Έντυπο Ν κωδ.051

Ο κωδικός 014 ενημερώνεται πλέον από τον κωδικό 051, ο οποίος θα είναι μηδενικός όταν η διαφορά 049-050 είναι αρνητική.

 

Μετασχηματισμός παρ/κού με ταμείο υποκαταστήματος

Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού υποκαταστήματος με αυτόματη εξόφληση και τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα, προτείνεται πλέον στο εξοφλητικό παραστατικό το ταμείο του υποκαταστήματος.

 

office 365/ διπλοεγγραφές

Εμφανιζόταν πρόβλημα κατά την εισαγωγή ημερομηνίας μεταγενέστερης της login στα φίλτρα. Απαιτείται εγκατάσταση εκ νέου των Cloud Apps από τα Addons. (CloudAppsConnector.dll, Office365Connector.dll).

 

Παραγγελίες ελλείψεων

Σε κάποιες περιπτώσεις (ADO connectivity) σε βάσεις με μεγάλο αριθμό ειδών με χαρακτηριστικά, εμφανιζόταν σφάλμα και μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων'.

 

data error / elegant super