Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Βάσει κοινής απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Επικρατείας, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου τέθηκε και επισήμως σε εφαρμογή η δράση "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0» (με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει 3 επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, τα οποία πρακτικά επιδοτούν με τη μορφή επιταγών (Vouchers) επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως:

  • Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ: Aξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.
  • Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών: Yλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development).
  • Ψηφιακές Συναλλαγές: Yιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Η επιδότηση γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, με τη μορφή vouchers και το ύψος της κυμαίνεται από 90% έως και 100% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (όπως αυτό αποτυπώνεται στις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας του 2021) και την κατηγορία δαπάνης.

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Επίσης η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» παρατείνεται έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2651094333 και στο sales(at)terracom(dot)gr.