Νέες επιχορηγήσεις για τη τεχνολογία: "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα"

Δύο νέες επιχορηγήσεις για τη τεχνολογία, το "Ψηφιακό Βήμα" και το "Ψηφιακό Άλμα", ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Είστε μια πολύ μικρή επιχείρηση και αναζητείτε:

 • Να αναβαθμίσετε τις υποδομές της επιχείρησής σας με την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, τηλεφωνικό κέντρο);
 • Να απαλλαγείτε από κάθε πολυπλοκότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα με μία από τις κορυφαίες λύσεις της Soft1;
 • Να διαχειριστείτε τις εργασίες σας με μία εφαρμογή, εξαιρετικά εύκολη στην εκμάθηση και τη χρήση;
 • Να ανατρέξτε εύκολα στα δεδομένα σας και να διεκπεραιώσετε αποδοτικά τις εργασίες σας;
 • Nα διατηρήστε τον έλεγχο της επιχείρησής σας, με ένα ευέλικτο σύστημα λογισμικού που μπορεί να προσαρμόζεται -κάθε φορά- στις πραγματικές σας ανάγκες;
 • Να αυξήσετε τη φήμη σας μέσα από διαφήμιση στα Social Media και τη Google ή τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς ηλεκτρονικού καταστήματος (E-Shop);

Είστε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και αναζητείτε:

 • Να αναβαθμίσετε τις υποδομές της επιχείρησής σας με την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά, τηλεφωνικό κέντρο);
 • Να διαχειριστείτε καλύτερα κάθε πτυχή της επιχείρησής σας, με τις καινοτόμες Soft1 λύσεις (ERP/ERP Cloud, CRM/CRM Cloud) περιορίζοντας σημαντικά το λειτουργικό σας κόστος;
 • Να λειτουργείτε χωρίς περιορισμούς, από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το tablet ή το smartphone σας, βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας;
 • Να απαλλαγείτε από την πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος εγκατάστασης με μία Soft1 Cloud λύση, διαμορφώνοντάς την βάσει των απαιτήσεών σας, σε πολύ μικρό χρόνο;
 • Να αυξήσετε τη φήμη σας μέσα από διαφήμιση στα Social Media και τη Google ή τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς ηλεκτρονικού καταστήματος (E-Shop);

Η Terracom, κατέχοντας μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των συστημάτων Πληροφορικής, μπορεί να σας παρέχει όλες τις παραπάνω λύσεις, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία για την πλήρη αναβάθμιση της επιχείρησής σας και την αύξηση της παραγωγικότητάς της.

Είμαστε πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της SoftOne Technologies, της μεγαλύτερης εταιρίας επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, στην Ήπειρο. Οι λύσεις Soft1 αποτελούν μία από τις πλέον σύγχρονες λύσεις business λογισμικού, παρέχοντας μια ευρεία γκάμα εργαλείων για κάθε επιχείρηση, διευκολύνοντας τις καθημερινές εργασίες, ελαχιστοποιώντας το κόστος και εξοικονομώντας χρόνο.

Επωφεληθείτε τώρα από τις δύο νέες σε εξέλιξη δράσεις Ψηφιακό Βήμα & Ψηφιακό Άλμα

Τα παραπάνω επιδοτούμενα προγράμματα αφορούν στην αναβάθμιση και εξέλιξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με το ποσοστό της επιδότησης να ανέρχεται σε 50%.

Αναλυτικότερα:

Ψηφιακό Βήμα

CeBIT 2018

Σκοπός της Δράσης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύσσει νέα δράση «Ψηφιακό Βήμα» με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια - Ύψος Επιδότησης

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Μobile responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας - αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Eπιλεξιμότητα δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι.
Λήξη Υποβολών: 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00

Περισσότερα...

Ψηφιακό Aλμα

CeBIT 2018

Σκοπός της Δράσης

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκηρύσσει νέα δράση «Ψηφιακό Άλμα» με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια - Ύψος Επιδότησης

Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Μobile responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας - αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Eπιλεξιμότητα δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι.
Λήξη Υποβολών: 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00

Περισσότερα...

Λίγα λόγια για εμάς

Η Terracom, με έδρα στα Ιωάννινα, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στη ελληνική περιφέρεια έχοντας αποκτήσει την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου, και διαρκώς αυξανόμενου, αριθμού πελατών σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η παροχή λύσεων λογισμικού και μηχανοργάνωσης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ώστε μέσα από τη χρήση της πληροφορικής να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικές δραστηριότητες σε ξεχωριστούς τομείς όπως:

 • Δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων που απευθύνονται στη διεθνή αγορά (QR-Patrol, Kerveros Live, SpotyPal, Zastel, MyLoneWorkers)
 • Υποστήριξη σύγχρονων συστημάτων ERP / CRM στην εγχώρια αγορά (Soft1)
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών και αντιπροσώπων σε 22 χώρες (Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, κ.α.)
 • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τεχνολογίας (IFSEC, CEBIT, CES, WebSummit κλπ)
 • Συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα και δράσεις επιχορηγήσεων (Horizon 2020, SymbioTe)
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και αναβάθμιση των υφιστάμενων με προσθήκη νέων λειτουργιών και χαρακτηριστικών που ενσωματώνουν τεχνολογίες Internet of Things.

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα 35 άτομα προσωπικό και καταγράφει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην παγκόσμια αγορά με πελάτες σε περισσότερες από 70 χώρες. Παράλληλα, έχει κερδίσει διεθνή βραβεία και διακρίσεις που την καθιερώνουν ως μία από τις πλέον καινοτόμες εταιρίες στον τομέα της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας (στα τηλέφωνα 801-300-3302 , 2651094333) για να σας προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις αξιοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων και να αποκομίσετε το μέγιστο όφελος για την επιχείρησή σας.