Είναι απαραίτητο το ERP σύστημα για την επιχείρησή μου;

Θα έχετε σίγουρα αναρωτηθεί εάν υπάρχει ένας τρόπος να οργανώσετε καλύτερα την επιχείρησή σας και να αυτοματοποιήσετε μερικές από τις πιο χρονοβόρες καθημερινές εργασίες. Η διαχείριση των καθημερινών εργασιών και ταυτόχρονα η αύξηση των πωλήσεων και συνεπώς των κερδών της επιχείρησης μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό, πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν στη χρήση ενός ERP συστήματος. Στο άρθρο αυτό θα δούμε αναλυτικά τι είναι το ERP, ποιες είναι οι χρήσεις του, σε ποιες ακριβώς επιχειρήσεις ταιριάζει και πώς μπορεί να βοηθήσει και τη δική σας επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της και να αυξήσει την παραγωγικότητα και την απόδοσή της.

Τι είναι το ERP

Το ακρωνύμιο ERP προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource Planning. Στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως "σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού" και πρόκειται ουσιαστικά για ένα λογισμικό μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση όλων των λειτουργιών μιας επιχείρησης με σκοπό την αύξηση της απόδοσής της, οργανώνοντας και αξιοποιώντας τα δεδομένα και τους πόρους της.

Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν ένα εύρος εργασιών, από τη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των λογιστικών της επιχείρησης, την παρακολούθηση των αποθεμάτων και των εφοδιαστικών αλυσίδων, την εμπορική της διαχείριση και την οργάνωση των δομών παραγωγής, μέχρι τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Με άλλα λόγια, το ERP είναι η καρδιά της ίδιας της επιχείρησης και αποτελεί το βασικό μέσο μέσα από το οποίο η επιχείρησή, ανεξάρτητα του μεγέθους της, μπορεί να επιτύχει καλύτερη μηχανοργάνωση και διαχείριση των πόρων της.

Τα συστήματα ERP έχουν πολλές και διφορετικές χρήσεις για μια επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της. Η πιο ουσιαστική ωστόσο είναι πως διατηρούν όλα τα σημαντικά επιχειρησιακά δεδομένα σε ένα μέρος, κρατώντας τα ασφαλή, οργανωμένα και προσβάσιμα. Η επιχείρηση πλέον χρειάζεται ένα μόνο πρόγραμμα για να διαχειριστεί όλες τις πτυχές της λειτουργίας της κι έτσι μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων και η αδυναμία ανάκτησης επιχειρησιακών πληροφοριών. Το ERP μπορεί να δώσει ανα πάσα στιγμή μια πλήρη εικόνα του τι, πότε, πώς και από ποιον γίνεται κάτι μέσα στην επιχείρηση.

Στο άκουσμα της λέξης ERP είναι λογικό πολλοί να φαντάζονται ένα σύστημα εξαιρετικά πολύπλοκο ή δυσχρηστο. Αυτό ενδεχομένως να ίσχυε πολύ παλιότερα. Με την εξέλιξη όμως των συστημάτων Πληροφορικής, τα προγράμματα ERP είναι πλέον εύκολα τόσο στην εκμάθηση, όσο και στη χρήση και μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Στο παρακάτω άρθρο μπορείτε να δείτε μερικά από τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα προκειμένου το ERP να παρέχει πραγματική ώθηση στην επιχείρησή σας να επιτύχει τους στόχους της και να αυξήσει την αποδοτικότητά της.

6 χαρακτηριστικά ενός ERP

Ποιές είναι οι βασικές χρήσεις ενός ERP

Ένα σύστημα ERP αποτελείται από επιμέρους ενσωματωμένες εφαρμογές, οι οποίες αποκαλούνται και modules. Μια επιχείρηση αξιοποιεί τις εφαρμογές αυτές για να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται και να ερμηνεύει δεδομένα για τις δραστηριότητές της. Μερικά από τα modules ενός συστήματος ERP είναι:

Αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας επενδύοντας στην πλέον κουρφαία λύση της αγοράς, SoftOne ERP! Αποθηκεύστε τα δεδομένα της επιχείρησης σε έναν ενιαίο χώρο, απλοποιήστε τις διαδικασίες, οργανώστε τα επιμέρους τμήματα και εκτοξεύστε τις πωλήσεις σας. Δείτε περισσότερα

Ενδεικτικά και μόνο μπορεί να αναφερθεί πλήθος επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ERP συστήματα:

Εμπορική Διαχείριση

Οικονομική Διαχείριση

Έσοδα Έξοδα

Γενική Λογιστική

Διαχείριση Παγίων

Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Μισθοδοσία

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

Διαχείριση Λιανικής

Διαχείριση Παραγωγής

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Πωλήσεις

Τιμολόγηση

Marketing

Βασικό στοιχείο ενός συστήματος ERP είναι πως παρέχει ιδιαίτερη ευελιξία καθώς μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες μιας επιχείρησης όσο αυτή μεγαλώνει, χωρίς πολύ χρόνο και κόστος. Ένα σωστά σχεδιασμένο ERP, όπως αυτό της SoftOne, μπορεί ταυτόχρονα να καλύπτει και μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης καθώς μπορούν μελλοντικά να ενεργοποιηθούν πρόσθετα modules με απλό και γρήγορο τρόπο.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα ERP;

Η σύντομη απάντηση είναι όλες. Αν και παλιότερα τα συστήματα ERP χρησιμοποιούνταν κυρίως από μεγάλες βιομηχανίες που έπρεπε να διαχειριστούν πολύπλοκες διαδικασίες, σήμερα υπάρχει ένα ERP για κάθε τύπο επιχείρησης, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι. Άλλωστε, κάθε επιχείρηση έχει πόρους τους οποίους πρέπει να διαχειριστεί, είτε μιλάμε για τα οικονομικά της, είτε για τους εργαζόμενους της είτε για άλλα δεδομένα.

Αυτό που ενδεχομένως διαφέρει και πρέπει σίγουρα να εκτιμηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης, είναι το είδος του ERP που θα χρειαστείτε και τα επιμέρους modules που θα πρέπει να ενσωματωθούν ώστε να καλύψουν το δικό σας φάσμα δραστηριοτήτων. Μπορείτε να καθορίσετε κάποιες από τις παραμέτρους που θα περιλαμβάνει το ERP της επιχείρησής σας, απατώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις:

  • - Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι στην επιχείρηση και πολλά διαφορετικά τμήματα;
  • - Έχετε αυξημένες ανάγκες σε θέματα οργάνωσης πωλήσεων, εμπορικής διαχείρισης, τιμολόγησης ή αποστολής των προϊόντων;
  • - Πρέπει να καταγράφετε ιστορικό δεδομένων από πολλαπλές πηγές διαχείρισης και να εξάγετε στατιστικά στοιχεία και μετρήσεις ανά τακτά διαστήματα;
  • - Έχετε ανάγκη απομακρυσμένης διαχείρισης ακόμη και όταν δεν βρίσκεστε στο γραφείο (cloud λειτουργία)

Έχετε πάντα κατά νου πως τo ERP δεν απευθύνεται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, ακόμα και οι πιο μικρές εταιρείες μπορούν να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης αντιλαμβάνεται ότι τo Excel ή/και ένα απλό πρόγραμμα λογιστικής δεν είναι πια αρκετά για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του, η υλοποίηση μιας λύσης ERP κρίνεται απαραίτητη για να προχωρήσετε σε μια δημιουργική και ευέλικτη αναδιάρθρωση του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησής σας.


facebook button

facebook button