Ιστολόγιο

Softone


Δείτε τα τελευταία νέα που αφορούν τις εγκαταστάσεις λογισμικού της Softone

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Έντυπο Ν - Ερωτήσεις Υπολογισμών Άλλαξαν οι περιγραφές των προκαταβολών φόρων ("επαγωγή σε") στις ερωτήσεις υπολογισμών του έντυπου Ν. Οδηγίες Φ2 Εμφανίζονται πρώτα οι οδηγίες SoftOne και μετά οι οδηγίες ΓΓΠΣ, στα πεδία της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Περισσότερα

Η νέα έκδοση φέρνει προσθήκες προδιαγραφών και διορθώσεις σφαλμάτων. Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Πιστωτικά έκπτωσης Στα πεδία εφαρμογής των πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκε και η παράμετρος [ποσότητα * αξία].

Περισσότερα

Σελίδες