Ιστολόγιο

Softone


Δείτε τα τελευταία νέα που αφορούν τις εγκαταστάσεις λογισμικού της Softone

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Κωδικός ΙΚΑ αποδοχών υπερεργασίας Διόρθωση κωδικού ΙΚΑ για τις αποδοχές της υπερεργασίας οι οποίες δηλώνονται πλέον με τον κωδικό 14 (Λοιπές αποδοχές) αντί του κωδικού 1 (Τακτικές).

Περισσότερα

Διορθώσεις σφαλμάτων   Υπόδειγμα παραστατικού και προτεινόμενες σειρές χρήστη Λειτουργεί πλέον σωστά το υπόδειγμα παραστατικού εσόδων - εξόδων όταν έχει ορισθεί η σειρά ως προτεινόμενη στα στοιχεία του χρήστη.  

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών   Ζ σε φορολογικό εκτυπωτή NORMA Δόθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ από το φορολογικό εκτυπωτή NORMA   ADMIN AD 300 Πιστοποίηση του ADMIN AD 300 ως φορολογικού εκτυπωτή και ταμειακής μηχανής.  

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών   Καρτέλα αποθήκης Η καρτέλα ταξινομείται πλέον με βάση τα flag της κίνησης, ώστε σε κάθε ημέρα να εμφανίζονται πρώτα οι εισαγωγές και μετά οι εξαγωγές.   Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο xxf

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών   Ηλεκτρονικές υποβολές φορολογικών εντύπων Ενημερώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών εντύπων Ε2, Ε3, νομικών προσώπων 2016.  

Περισσότερα

Στην έκδοση 4.00.515.10732 του softone ERP-CRM προστέθηκαν οι αλλαγές εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Αλλαγή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Έντυπο Ν - Ερωτήσεις Υπολογισμών Άλλαξαν οι περιγραφές των προκαταβολών φόρων ("επαγωγή σε") στις ερωτήσεις υπολογισμών του έντυπου Ν. Οδηγίες Φ2 Εμφανίζονται πρώτα οι οδηγίες SoftOne και μετά οι οδηγίες ΓΓΠΣ, στα πεδία της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Περισσότερα

Η νέα έκδοση φέρνει προσθήκες προδιαγραφών και διορθώσεις σφαλμάτων. Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Πιστωτικά έκπτωσης Στα πεδία εφαρμογής των πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκε και η παράμετρος [ποσότητα * αξία].

Περισσότερα

Σελίδες