Η πρόταση της Terracom επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο 1ο Open Call της SymbIoTe

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώσουμε ότι η πρόταση της Terracom είναι μια από τρεις προτάσεις που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο 1ο Open Call για το πρόγραμμα symbIoTe

Από τις 34 προτάσεις, που υποβλήθηκαν από εταιρίες IoT με έδρα σε 14 χώρες από όλη την Ευρώπη, έχουμε την τιμή να συμβάλουμε στο πρόγραμμα και να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας σε νέους τομείς.

Tο τελευταίο καιρό υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από δυνητικούς πελάτες στην υποδομή που δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει το QR-Patrol PRO της Terracom. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για καθολικές λύσεις, που θα αυξήσει την χρήση τεχνολογιών IoT και θα προωθήσει την ανάπτυξη λύσεων IoT, αποφασίστηκε να προσφερθεί η υφισταμένη τεχνολογία ως μια ξεχωριστή IoT πλατφόρμα, με το όνομα Zastel.

H Terracom θα κάνει το Zastel, την IoT πλατφόρμα του QR-Patrol, συμβατό με το symbIoTe (Level 1 compliance) και θα προσφέρει επιλεγμένους πόρους στο οικοσύστημα του symbIoTe.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ήταν στις 1/06/2017 και θα διαρκέσει 6 μήνες.

Λίγα λόγια για τη symbIoTe

Ο κύριος στόχος του symbIoTe (symbiosis of smart objects across IoT environments) είναι να επιτευχθεί ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας για υπάρχοντες και μελλοντικές πλατφόρμες IoT. Το πλαίσιο αυτό θα παρέχει την δυνατότητα εύρεσης και μερισμού πηγών για την ταχύτατη ανάπτυξη εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών και θα διευκολύνει την σύνδεση έξυπνων συσκευές (smart objects) της επόμενης γενιάς με το εγγύς περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί αυτό το symbIoTe θα παρέχει ένα abstraction layer για μια «ενοποιημένη εικόνα» των πηγών από τις διάφορες πλατφόρμες, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες για σχεδιαστές εφαρμογών. Επιπλέον, το symbIoTe θα καταστήσει δυνατό την συνεργασία μεταξύ των IoT πλατφορμών, ώστε να μπορούν με ασφάλεια να διαλειτουγήσουν, να συνεργαστούν και να μοιράσουν πηγές προς αμοιβαίο όφελος και να μπορούν να υποστηρίξουν την μεταβίβαση των έξυπνων συσκευών μεταξύ διαφόρων IoT τομέων (domain) και πλατφορμών.

Συνεργάτες του symbIoTe:

 • Intracom SA Telecom Solutions, Greece (συντονιστής)
 • Sveučiliste u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Croatia
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Austria
 • Nextworks Srl, Italy
 • Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Italy
 • ATOS Spain SA,, Spain
 • University of Vienna, Faculty of Computer Science, Austria
 • Unidata S.p.A., Italy
 • Sensing & Control System S.L., Spain
 • Fraunhofer IOSB, Germany
 • Ubiwhere, Lda, Portugal
 • VIPnet, d.o.o, Croatia
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poland
 • NA.VI.GO. SCARL, Italy