Συμμετοχή της Terracom στο Technology Forum 2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ),η Enterprise Greece Invest & Trade, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και με την ενεργό συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), συνέπραξαν στη διοργάνωση σειράς συνεδρίων υπό τον τίτλο Technology Forum. Φέτος και για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas), εντάσσεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου εκδήλωση δικτύωσης στην οποία και συμμετείχε ενεργά η Terracom Πληροφορική.

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί οι φορείς της χώρας μας είναι σημαντικό να παράγουν καινοτόμα προϊόντα. Στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων είναι σημαντική η γνώση και ο συνδυασμός τεχνολογικών εργαλείων. Η γνώση αυτών των τεχνολογικών εργαλείων υπάρχει τόσο σε βιομηχανικούς φορείς (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) όσο και σε Ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) και έτσι είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ των φορέων προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμα και με διεθνή απήχηση προϊόντα.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου forum ήταν παρουσίαση τεχνολογιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών.

technology forum 2016

Η εταιρεία μας, κατέχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί πλέον σε παγκόσμια κλίμακα (όπως το σύστημα παρακολούθησης φυλάξεων και περιπολιών, QR-Patrol), έδωσε το παρόν στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης νέων συνεργασιών, συνεχούς ενημέρωσης πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες και παρουσίασης του καινοτόμου QR-Patrol PRO, της μεταξέλιξης του QR-Patrol που θα ενσωματώνει τεχνολογίες Internet of Things.

 

Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να δοθεί και στη παρουσίαση του κ. Σουκουλιά από τη ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά Α.Ε, που παράγει ηλεκτρονικά για «Hazardous Environments» όπως για τον επιταχυντή του CERN καθώς και για δορυφόρους της ESA, ενώ αναπτύσσει λογισμικό που διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων στο CERN και χρησιμοποιεί 7 διαφορετικούς sensors που καταγράφουν την υγεία του, τη κατάσταση στο περιβάλλον γύρω του καθώς και πιθανή πτώση.

 

Στην οργάνωση του forum συμμετείχε και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ που αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής μας (National Contact Point, NCP) στην Ελλάδα για τον «Ορίζοντα 2020» ενώ είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τη σύμβουλο τεχνολογίας του γραφείου Θεσσαλονίκης κα Β. Πιτέλη για θέματα που άπτονται της συμμετοχής της Terracom στο Horizon 2020, ενώ στο τέλος του πρώτου session συνομιλίων, ανταλλάχθηκαν απόψεις με το Διευθυντή Πωλήσεων της IBM σχετικά με την αποδοτικότητα της Agile μεθοδολογίας στην ανάπτυξη λογισμικού, μιας και η ΙΒΜ προσπαθεί να την εναρμονίσει με του 400000 εργαζόμενους που διαθέτει.