Η Terracom βραβεύθηκε ως Future Ready Business

Η Terracom ξεχώρισε ως η κορυφαία επιχείρηση, που βραβεύθηκε για την ετοιμότητά της να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές προκλήσεις και αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τον επιχειρηματικό κόσμο, στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες έπρεπε να παρουσίασαν τον οδικό χάρτη που έχουν σχεδιάσει για το μέλλον και τη στρατηγική που έχουν αναπτύξει πάνω στους 6 δείκτες future-readiness: Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κοινωνική Επίδραση, Προσαρμοστική Ικανότητα, Προσανατολισμός, Ευελιξία του Επιχειρηματικού Μοντέλου, και Δικτύωση.

Στην εκδήλωση απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2023 στην Αθήνα, οι επιχειρήσεις είχαν επίσης τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στη κριτική επιτροπή τη στρατηγική τους για το μέλλον και να λάβουν στοχευμένη ανατροφοδότηση.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε από την Boussias, τέλεσε υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, του ΕΕΔΕΓΕ και του ΣΕΒ, με founding sponsor την Ernst & Young Ελλάδος.

Ο διαγωνισμός Future Ready Business καθιερώνεται πλέον ως η έγκυρη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) των επιχειρήσεων, αναφορικά με το πόσο έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.