Η Terracom θα συμμετάσχει στο 6o Facilitiy Management Conference

Στις 14 Απριλίου η ομάδα της Terracom θα λάβει μέρος στο 6o Facilitiy Management Conference (virtual) που διοργανώνει η Boussias Communications. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε επαφή με τους stakeholders του industry και να μάθουμε περισσότερα για τις τάσεις του Facility Management (FM) αλλά και των Lone Workers γενικότερα. Οι συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο Covid19 έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που εκτελούνται αυτές οι υπηρεσίες. Η γνώση που θα αποκομίσουμε από το συνέδριο αυτό θα μας βοηθήσει στην εξέλιξη των προϊόντων μας, και ειδικότερα των QR-Patrol και MyLoneWorkers για να καλύψουν τις τάσεις/ανάγκες αυτές της αγοράς.

To Facility Management είναι ένας κλάδος «παραδοσιακών» υπηρεσιών, όπως η τεχνική συντήρηση, ο καθαρισμός και η φύλαξη. Όμως, ακόμη και αυτές οι παραδοσιακές υπηρεσίες εξελίσσονται και μεταλλάσσονται τόσο από πλευράς επιχειρηματικού μοντέλου όσο και ως προς τον τρόπο και τα μέσα παροχής υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε μία εντυπωσιακή στροφή της αγοράς στο ολοκληρωμένο FM (total FM) ενώ, παράλληλα, βλέπουμε τον επιταχυνόμενο ρυθμό ωρίμανσης της αγοράς.

Το Virtual Facility Management Conference 2021 πρόκειται να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις, να μεταφέρει τεχνογνωσία από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και να συζητήσει τις προκλήσεις των καιρών, τις λύσεις για αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων, της διαχείρισης εταιρικών ακινήτων, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ασφάλειάς τους, στο πλαίσιο των αρχών της βιωσιμότητας και της αειφορίας.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση εταιρικών ακινήτων αλλά και αυτές που δραστηριοποιούνται στη λειτουργία και τη συντήρηση εγκαταστάσεων, καλούνται -χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία- να μειώσουν το κόστος της εργασίας και της ενέργειας, να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και τη μακροβιότητα, πετυχαίνοντας μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει τον πυλώνα όπου θα αναπτυχθούν τα οφέλη από τη χρήση των υπηρεσιών FM και CREM (Corporate Real Estate Management) στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Περισσότερα για το 6o Facilitiy Management Conference