Συμμετοχή της Terracom στο έργο PRoTECT

Τη Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 Ιουνίου του 2021, διοργανώνεται στην πόλη της Λάρισας η συνάντηση επιδείξεων για το έργο PRoTECT. Έπειτα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, στην οποία, συμμετείχαν εταιρείες από όλη την Ευρώπη, η Terracom επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο έργο προσφέροντας την τεχνολογική λύση του QR–Patrol. Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής, οι επιλαχούσες εταιρείες θα παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις με βάση υποθετικά σενάρια. Η επίδειξη, θα πραγματοποιηθεί στην Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης και αποτελεί μέρος ενός συνόλου 5 επιδείξεων που θα πραγματοποιηθούν σε 5 ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσά, στις οποίες, είναι και η Λάρισα.

Το έργο PRoTECT χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της τοπικής αρχής σχετικά με ζητήματα πολιτικής προστασίας δημοσίων χώρων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επικεντρώνεται στη προστασία δημόσιων χώρων από τρομοκρατική επίθεση. Μέσω του προγράμματος, θα αναπτυχθούν τα εργαλεία, οι τεχνολογικές λύσεις και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ώστε να καταστήσουν έτοιμες τις αρμόδιες αρχές, τόσο από την πλευρά της προετοιμασίας, όσο και από την πλευρά της αντιμετώπισης της απειλής. Επίσης, θα ενισχυθεί η δημόσια αντίληψη και η αμεσότητα αντίδρασης πριν, κατά τη διάρκεια και έπειτα από μια τρομοκρατική απειλή.

Εκτός από την τεχνολογική λύση του QR–Patrol, θα παρουσιαστούν 4 ακόμη λύσεις προερχόμενες από τη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και την Κύπρο. Ταυτόχρονα, η επίδειξη θα προβάλλεται διαδικτυακά και σε άλλες χώρες. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το κοινό, το οποίο, θα παρακολουθήσει την προτεινόμενη λύση και τα αποτελέσματα αυτής.

Τα αποτελέσματα του έργου στοχεύουν στα ακόλουθα:

  • Μείωση του ρίσκου και του κόστους εμφάνισης και διαχείρισης τρομοκρατικών επιθέσεων.
  • Ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την προστασία δημοσίων χώρων σε δήμους.
  • Δημιουργία και εγκαθίδρυση ενός πανευρωπαϊκού τεχνολογικού εργαλείου εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και απειλών για πόλεις.

Η Terracom με την τεχνολογική υπεροχή της λύσης του QR–Patrol, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων τόσο κατά την διάρκεια της συνάντησης όσο και έπειτα από το πέρας αυτής.