Το QR-Patrol είναι μεταξύ των 20 έργων που θα παρουσιαστούν στο EIC Summit 2022

Το QR-Patrol είναι μεταξύ των 20 έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στο πλαίσιο διάφορων προγραμμάτων και σχημάτων, τα οποία και θα παρουσιαστούν στο EIC Summit 2022. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Δεκεμβρίου 2022 στις Βρυξέλλες.

Το 2014, η Terracom εισήγαγε το QR-Patrol στην παγκόσμια αγορά. Πρόκειται για ένα μοναδικό σύστημα παρακολούθησης περιπολιών σε πραγματικό χρόνο. Αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης εργατικού δυναμικού με επίκεντρο την παρακολούθηση της φυσικής περιπολίας. Βελτιστοποιεί τις λειτουργίες που σχετίζονται με την απόδειξη της παρουσίας των φυλάκων στο χώρο, την ολοκλήρωση της περιπολίας τους, τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούν, την αναφορά περιστατικών καθώς και την ίδια την προσωπική τους ασφάλεια. Το σύστημα QR-Patrol δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να καταγράφουν όλα τα συμβάντα στο χώρο που περιπολούν και να διαχειριστούν τον οποιονδήποτε κίνδυνο σε πραγματικό χρόνο.

Το QR-Patrol έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των εταιρειών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς φυσικής ασφάλειας ή σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που απασχολούν μοναχικούς εργαζομένους (Lone Workers). Κάθε εταιρεία που διαχειρίζεται και οργανώνει περιπολίες, είναι απαραίτητο να επαληθεύει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία ελέγχονται και το σημαντικότερο να βεβαιώνεται ότι το προσωπικό της είναι ασφαλές και στη θέση του. Το QR-Patrol είναι το πρώτο σύστημα διαχείρισης φυλάξεων & περιπολιών σε πραγματικό χρόνο (real time) που έχει ενσωματώσει την τεχνολογία IoT (Internet of Things) για την αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών που ακολουθούνται από τους εργαζόμενους σε καθημερινή βάση. Η τεχνολογία IoT βελτίωσε σημαντικά το σύστημα και είχε ως αποτέλεσμα το προϊόν να αποκτήσει μια σημαντική προστιθέμενη αξία.

Η ενσωμάτωση του QR-Patrol στις λειτουργίες μιας εταιρείας ενισχύει με καταλυτικό τρόπο την παραγωγικότητα των εργαζομένων καθώς απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία παρακολούθησης, επίβλεψης και επικοινωνίας. Οι υπεύθυνοι του κέντρου ελέγχου μπορούν να αξιολογήσουν εάν οι φρουροί / φύλακες ακολουθούν το πρόγραμμα περιπολιών που έχουν στο σωστό χρόνο και τόπο, να εντοπίσουν κακές συμπεριφορές και να ενημερωθούν πλήρως για συμβάντα.

Το γεγονός ότι ολόκληρη η υλοποίηση βασίζεται σε υποδομές cloud επιτρέπει όχι μόνο τη διαχείριση των λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο, αλλά και χωρίς κάποιο κόστος αρχικής εγκατάστασης.Το QR-Patrol είναι αυτή τη στιγμή το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και περιπολιών σε πραγματικό χρόνο στην παγκόσμια αγορά. Μέσα σε λίγα χρόνια έχει αποκτήσει περισσότερους από 1100 πελάτες σε 89 χώρες και έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μεταπωλητών σε 32 από αυτές.

Το EIC Summit 2022 θα προσφέρει λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης για την Terracom και για το ίδιο το προϊόν.