Το QR-Patrol επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Aviation Strategy Forum που διοργανώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Terracom είναι μια από τις εταιρείες που έχει επιλεγεί να συμμετάσχει με το QR-Patrol ως GOLD PLUS+ συνεργάτης, στο Aviation Strategy Forum, που θα πραγματοποιηθεί στο Norton Park Hotel, στο Winchester του Ηνωμένου Βασιλείου στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Το φόρουμ διοργανώνεται ετησίως και παρευρίσκονται εταιρείες και οργανισμοί που επιλέγονται ειδικά μέσω πρόσκλησης ενώ είναι σχεδιασμένο για στελέχη και διευθυντές C-Class σε οργανισμούς που ανήκουν στην Global 500.

Η Terracom θα παρουσιάσει το καινοτόμο σύστημα QR-Patrol Guard Tour Solution που εφαρμόζεται για την περίπτωση της ασφάλειας αεροδρομίων καθώς και την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος στο αεροδρόμιο του Heathrow. Συνδυάζοντας την τρέχουσα εμπειρία μας στον κλάδο με τις ανάγκες άλλων οργανισμών στη συγκεκριμένη αγορά, θα ενισχύσουμε τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχονται σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Η μορφή του forum ευνοεί την ανάπτυξη σχέσεων με κορυφαία στελέχη και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων περιλαμβάνοντας μελέτες εφαρμογών του QR-Patrol, διαδραστικές ομαδικές συζητήσεις, καθώς και συναντήσεις με άλλες εταιρείες και οργανισμούς.