Ενίσχυση της επιχείρησης TERRACOM A.E. που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο

  • English
  • Ελληνικά
op-banner
Τίτλος Ενίσχυση της επιχείρησης TERRACOM A.E. που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης TERRACOM A.E.
Προϋπολογισμός 15.000,00€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid-19
Στόχοι-Αποτελέσματα Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας
espa-banner