Ιστολόγιο

Στην έκδοση 4.00.515.10732 του softone ERP-CRM προστέθηκαν οι αλλαγές εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Αλλαγή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Έντυπο Ν - Ερωτήσεις Υπολογισμών Άλλαξαν οι περιγραφές των προκαταβολών φόρων ("επαγωγή σε") στις ερωτήσεις υπολογισμών του έντυπου Ν. Οδηγίες Φ2 Εμφανίζονται πρώτα οι οδηγίες SoftOne και μετά οι οδηγίες ΓΓΠΣ, στα πεδία της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Περισσότερα

Η νέα έκδοση φέρνει προσθήκες προδιαγραφών και διορθώσεις σφαλμάτων. Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Πιστωτικά έκπτωσης Στα πεδία εφαρμογής των πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκε και η παράμετρος [ποσότητα * αξία].

Περισσότερα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),το

Περισσότερα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα εγκατάσταση λογισμικού μηχανοργάνωσης SoftOne/iQom, του νέου καταστήματος Super Market, Diellas στην Ηγουμενίτσα.  

Περισσότερα

Πλήθος νέων έργων βασισμένων στα καταπληκτικά προϊόντα της Softone είτε on premises είτε on the cloud, που είναι Live από τις αρχές του 2014. Ύπάρχουν εγκαταστάσεις με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, αρκετά υποκαταστήματα, on-line και off-line, σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα, CRM κλπ.  

Περισσότερα

Το τελευταίο διάστημα συνεχίζοντας την πορεία της παραγωγικής εξωστρέφειας της, η Terracom εγκατέστησε πάνω από 10 ολοκληρωμένα συστήματα οργάνωσης και παρακολούθησης Κέντρων Λήψης Σημάτων και Εικόνας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε, Europa Security, Fylax Security, InSec Intelligent Services, InterStar Securty, Taurus κλπ.

Περισσότερα

Σελίδες