Επίσκεψη στην Fraunhofer IOSB στη Γερμανία, για διεξαγωγή πιλοτικών δοκιμών για το έργο symbIoTe

  • English
  • Ελληνικά

Επίσκεψη της Terracom στο ερευνητικό κέντρο της Fraunhofer IOSB (Καρλσρούη - Γερμανία) για την διεξαγωγή πιλοτικών δοκιμών για το έργο symbIoTe.

Στόχος του πιλοτικού ήταν η επίδειξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών Internet of Things που συνδέονται μέσω του symbIoTe.

Η Terracom συμμετέχει στο symbIoTe με το καινοτόμο σύστημα διαχείρισης φυλάξεων και περιπολιών QR-Patrol και στόχος είναι η διασύνδεση του με άλλα συστήματα (όπως access controls).

To QR-Patrol έχει σήμερα περισσότερους από 1.000 πελάτες σε 77 χώρες και είναι το μοναδικό guard-tour σύστημα που ενσωματώνει τεχνολογίες Internet of Things.