Η Terracom συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση για το ερευνητικό έργο "ΕΣΤΙΑ"

  • English
  • Ελληνικά

Η Terracom συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση για το ερευνητικό έργο "ΕΣΤΙΑ", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, μαζί με το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και τις εταιρίες Sofistic και Mobics.

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί α) στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και στην προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, β) στον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στους παραδοσιακούς και προστατευόμενους οικισμούς, γ) στην εκπαίδευση, στον αποτελεσματικό συντονισμό και στην υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς, δ) στην προστασία και στην καθοδήγηση κατοίκων και επισκεπτών, ε) στον περιορισμό των υλικών καταστροφών σε ιστορικά κτήρια, ιστορικά οικιστικά σύνολα και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, ζ) στην ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας σε αρμονία με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας των ιστορικών οικισμών.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, προβλέπεται η υλοποίηση της λύσης ΕΣΤΙΑ, μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας πρόβλεψης, ανίχνευσης και διαχείρισης κρίσεων που σχετίζονται με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός ενός οικιστικού περιβάλλοντος που αποτελεί μέρος της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς.