Βράβευση της Terracom από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, θέλοντας να βραβεύσει τις Επιχειρήσεις-Μέλη του, που έχουν διακριθεί είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό ή σε διεθνές επίπεδο, διοργάνωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Epirus Palace, ειδική τελετή βράβευσή τους.

Η Terracom ήταν μεταξύ των βραβευθέντων για το QR-Patrol PRO, το καινοτόμο project που επικεντρώνεται στις φυλάξεις και στις περιπολίες και ενσωματώνει τις προηγμένες τεχνολογίες beacon και Internet Of Things.

Το QR-Patrol PRO είναι ένα από τα μόλις έξι συνολικά έργα που έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στον τομέα Internet of Things.

Μέσα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του «Horizon 2020», η Terracom στοχεύει στη δημιουργία του πλέον εξελιγμένου συστήματος φυλάξεων και παρακολούθησης περιπολιών σε παγκόσμιο επίπεδο.