Η πρόταση της Terracom έγινε δεκτή στο 2ο Open Call του symbIoTe

Είμαστε ενθουσιασμένοι που η πρόταση της Terracom έγινε δεκτή στο 2ο Open Call του symbIoTe (www.symbiote-h2020.eu)! Οι αιτούντες προέρχονται από 14 χώρες της Ευρώπης, με τα προφίλ τους να είναι από ΜΜΕ (75%) έως Ερευνητικά Κέντρα (14%) και τη Βιομηχανία (4%).

Το symbIoTe (symbiosis of smart objects across IoT environments) είναι ένα πρόγραμμα του «Horizon 2020» με κύριο στόχο να επιτευχθεί ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας για υπάρχουσες και μελλοντικές πλατφόρμες IoT. Το πλαίσιο αυτό θα παρέχει την δυνατότητα εύρεσης και μερισμού πηγών για την ταχύτατη ανάπτυξη εφαρμογών πολλαπλών πλατφορμών και θα διευκολύνει την σύνδεση έξυπνων συσκευών (smart objects) της επόμενης γενιάς με το εγγύς περιβάλλον. Η συμμόρφωση του QR-Patrol με το Level-2 θα προσφέρει διαλειτουργικότητα, ενιαία και ασφαλή χρήση των κοινόχρηστων πόρων μεταξύ των πλατφορμών και επέκταση της διαλειτουργικότητας που αναπτύχθηκε κατά την Open Call 1 ώστε να προσφέρει πιο σύνθετα σενάρια.

Για να ξεκινήσει η συνεργασία των συμμετεχόντων, η κοινοπραξία του symbIoTe διοργανώνει συνάντηση ολομέλειας, η οποία πραγματοποιείται στο Viareggio της Ιταλίας από 9 έως 11 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά συνεδριών που θα παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες τις τεχνικές λεπτομέρειες του symbIoTe και θα καθορίσουν τα βήματα για την επιτυχημένη συνεργασία των μελών της κοινοπραξίας.

Η Terracom συμμετέχει στο εργαστήριο με στόχο την ανταλλαγή νέων καινοτόμων ιδεών και τη συμμετοχή σε καρποφόρες συζητήσεις!