Η Terracom είναι παρούσα σε events τριών ευρωπαϊκών χωρών την ίδια στιγμή

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Terracom είναι παρούσα σε events τριών ευρωπαϊκών χωρών την ίδια στιγμή: την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ουγγαρία!

Web Summit 2017, Πορτογαλία

Στη Πορτογαλία συμμετέχουμε στo Web Summit 2017, το οποίο πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου 2017 στη Λισαβόνα, για να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά το νέο μας λογισμικό, το SpotyPal (πρώην FINeDit), το οποίο βασίζεται στην IoT πλατφόρμα Zastel. Το SpotyPal είναι ο προσωπικός σας βοηθός για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να διατηρήσετε ασφαλή τα πολύτιμα πράγματά σας.

Περισσότερα...

Web Summit 2017

Branding for Growth, Βέλγιο

Branding for Growth

Στο Βέλγιο συμμετέχουμε στην ημερίδα “Branding for Growth” που λαμβάνει χώρα στα γραφεία του EASME στις Βρυξέλλες στις 8-9 Νοεμβρίου 2017. Η ημερίδα περιλαμβάνει την ανάλυση βασικών αρχών branding, marketing και επικοινωνίας ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν case studies επιτυχημένου branding από εταιρείες που έχουν ήδη καθιερώσει τα προϊόντα τους και έχουν επιτύχει εξαιρετικές πωλήσεις. Η ημερίδα είναι επίσης χρήσιμη για την ανάλυση προοπτικών, ευκαιριών αλλά και λαθών σε σχέση με το marketing και την τοποθέτηση των προϊόντων της Terracom στην παγκόσμια αγορά.

Περισσότερα...

ICT Proposers’ Day 2017, Ουγγαρία

Στην Ουγγαρία συμμετέχουμε στην ICT Proposers’ Day 2017 η οποία πραγματοποιείται στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2017 στη Βουδαπέστη. Η εκδήλωση δικτύωσης επικεντρώνεται στην Eυρωπαϊκή ICT έρευνα και καινοτομία με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα Horizon 2020 για την περίοδο 2018-20. Η ICT Proposers' Day 2017 θα επικεντρωθεί στις 2018 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Horizon 2020» στoυς τομείς των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών (FET).

Περισσότερα...

ICT Proposers’ Day 2017