Συμμετοχή της Terracom στο "Branding for Growth" WorkShop στις Βρυξέλλες

Η Terracom συμμετέχει στην ημερίδα “Branding for Growth” που λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες, 8-9 Νοεμβρίου 2017.

Η αποτελεσματική δημιουργία ενός brand αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την αύξηση των πωλήσεων μιας επιχείρησης και την αναγνώριση των προϊόντων της σε διεθνές επίπεδο

Η ημερίδα περιλαμβάνει την ανάλυση βασικών αρχών branding, marketing και επικοινωνίας ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν case studies επιτυχημένου branding από εταιρείες που έχουν ήδη καθιωρώσει τα προϊόντα τους και έχουν επιτύχει εξαιρετικές πωλήσεις.

Η ημερίδα είναι επίσης χρήσιμη για την ανάλυση προοπτικών, ευκαιριών αλλά και λαθών σε σχέση με το marketing και την τοποθέτηση των προϊόντων της Terracom στην παγκόσμια αγορά.