Η Terracom συμμετείχε στο European Info day and brokerage event on Secure Societies calls 2018 στις Βρυξέλλες

Η Terracom συμμετείχε στο European Info day and brokerage event on Secure Societies calls 2018 στις Βρυξέλλες, η οποία διοργανώθηκε από το The Network of H2020 Secure Societies National Contact Points – SEREN3, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εκτελεστική Υπηρεσία για την Έρευνα.

Η εκδήλωση ήταν μια κορυφαία ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις αυξανόμενες προκλήσεις, όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της. Μεταξύ άλλων ενημερωθήκαμε για τις νέες πολιτικές που επιβάλλονται από τις Secure Societies, τις τρέχουσες ανάγκες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό.

Λόγω του θεματικού αντικειμένου της εκδήλωσης, που αφορούσε ζητήματα στον τομέα της ασφάλειας, πραγματοποιήθηκαν διάφορες επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις με δυνητικούς εταίρους ή πελάτες, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχει χώρος δημιουργίας επωφελών συνεργειών. Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα θεωρούν τη συμμετοχή της Terracom στην εκδήλωση ως επιτυχημένη και ως εκ τούτου ανυπομονούμε να συμμετέχουμε σε παρόμοιες μελλοντικές εκδηλώσεις.