Η Terracom συμμετείχε στο workshop "Branding for Growth" στις Βρυξέλλες

Η Terracom συμμετείχε στο workshop "Branding for Growth" που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, 8-9 Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του EASME. Το workshop είχε ως προσκεκλημένους εταιρείες που έλαβαν χρηματοδότηση στα πλαίσια του Horizon 2020 και βασικό του θέμα ήταν η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στη δημιουργία ενός ισχυρού brand σε συνδυασμό με μεθόδους Επικοινωνίας και Marketing για τις επιχειρήσεις, ώστε να καταστήσουν τα προϊόντα τους γνωστά σε ένα ευρύ κοινό παγκοσμίως.

Στο συγκεκριμένο Workshop παρευρέθησαν εταιρείες από όλη την Ευρώπη (Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, κλπ) μεταξύ των οποίων φυσικά και η Terracom. Υπήρχαν δύο βασικά στάδια υλοποίησης: Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε μια λεπτομερή θεωρητική προσέγγιση από τους εισηγητές πάνω σε θέματα δημιουργίας brand, εφαρμογής μιας ισχυρής marketing στρατηγικής αλλά και ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν πελάτες και συνεργάτες, ενώ κατά το δεύτερο στάδιο του workshop υπρήξε πρακτική εφαρμογή μέσα από 3 συγκεκριμένες θεματικές ασκήσεις για κάθε εταιρεία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές παραδείγματα εταιρειών που έχουν ήδη δημιουργήσει ισχυρά brands παγκοσμίως (coca cola, Apple, κλπ) ως σημεία αναφοράς για την άντληση ιδεών για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Workshop.

Η Terracom, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική της προσέγγιση σχετικά με τη στρατηγική Marketing που έχει έως τώρα ακολουθήσει και αφορά κατά βάση στην προώθηση του QR-Patrol αλλά και των υπόλοιπων προϊόντων στη διεθνή αγορά. Παράλληλα, δόθηκε μια σημαντική ευκαιρία αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων με άλλες καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και η άντληση νέων ιδεών σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να ακολουθηθούν για την αύξηση των πωλήσεων και τη δημιουργία ενός σημαντικού brand name με γοργούς ρυθμούς στην παγκόσμια αγορά συστημάτων ασφαλείας και όχι μόνο.