Η Terracom συμμετείχε στο 2ο Hellenic Innovation Forum

Pitching με επενδυτές για την Terracom στο 2ο Hellenic Innovation Forum.

Μετά από σχεδόν μία δεκαετία οικονομικής ύφεσης που δεν είχε δει η χώρα τα τελευταία 60 χρόνια, η Ελλάδα καλείται να βρει έναν διαφορετικό δρόμο προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας της.

Η επιχειρηματικότητα ήταν ανέκαθεν μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων, ενώ το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα μεγάλα ατού της χώρας. Η προώθηση της καινοτομίας αποτελεί μονόδρομο για την οικονομική ανάπτυξη και τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνιση τους ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων -τόσο νέων όσο και παλαιότερων- οι οποίες αξιοποιούν τεχνολογίες κάθε είδους και δημιουργούν καινούρια επιχειρηματικά μοντέλα με αποτέλεσμα να δραστηριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αυτές οι προσπάθειες -η ανάδειξη αλλά και η ενίσχυση τους- αποτέλεσαν τον βασικό άξονα πάνω στον οποίο κινήθηκε το 2ο Hellenic Innovation Forum το οποίο θα πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel.