Η Terracom θα συμμετάσχει στην ICT Proposers’ Day 2017 στη Βουδαπέστη

Η Terracom θα συμμετάσχει στην ICT Proposers’ Day 2017 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2017.

Η εκδήλωση δικτύωσης επικεντρώνεται στην Eυρωπαϊκή ICT έρευνα και καινοτομία με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα Horizon 2020 για την περίοδο 2018-20. Η τελετή έναρξης και η κοινωνική εκδήλωση θα διοργανωθούν από το Oυγγρικό Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης και θα πραγματοποιηθούν στις 8 Νοεμβρίου.

Η ICT Proposers' Day 2017 θα επικεντρωθεί στις 2018 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Horizon 2020» στoυς τομείς των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιας και των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών (FET). Θα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την οικοδόμηση συνεργασιών ποιότητας με ακαδημαϊκούς, ερευνητές, βιομηχανικούς φορείς, ΜΜΕ και κυβερνητικούς φορείς από όλη την Ευρώπη.