Η Terracom θα συμμετέχει στο 19o Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Ψηφιακές Επικοινωνίες

Η Terracom θα συμμετέχει ως ομιλητής με τίτλο "Εφαρμογή τεχνολογιών mobile, cloud & Internet of Things στο τομέα της φυσικής ασφάλειας" στο 19o Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Ψηφιακές Επικοινωνίες (Greek ICT Forum) το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Novotel στην Αθήνα.

Ο βασικός θεματικός άξονας του 19ου Greek ICT Forum είναι :

"H ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

και αφορά στη νέα «Ψηφιακή Πραγματικότητα» και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες για τις οποίες τόσο οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής καλούνται να παρουσιάσουν σε Φορείς και Επιχειρήσεις αλλά και να πείσουν για τα πλεονεκτήματά τους και την άμεση αξιοποίησή τους, όσο οι Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και Φορείς να παρουσιάσουν τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η στρατηγική τους για την αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και να υλοποιήσουν τα αντίστοιχα ψηφιακά έργα.

Οι κύριοι τεχνολογικοί τομείς που επικεντρώνεται θεματολογικά το 19o Greek ICT Forum αφορούν σε εφαρμογές Επιχειρήσεων, Φορέων, Τραπεζών και Οργανισμών Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα όπως: FTTH [Fiber to the Home], Cloud, Software As a Service, NGNs, 5G Networks, IoT + IoE, Smart Apps, Security, Big Data, αλλά και σε κλασικές ψηφιακές εμπορικές και διαχειριστικές εφαρμογές οι οποίες αναδιαμορφώνονται λόγω των νέων υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας και του fast internet.

Greek ICT Forum     To πρόγραμμα του συνεδρίου