4 βασικές συμβουλές για να αποφύγετε την αποτυχία του συστήματος ERP

Βασικό κριτήριο στην επιτυχία ενός συστήματος ERP είναι η αποδοχή του από τους χρήστες που θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι και πρόθυμοι να δεχτούν τις αλλαγές που θα επιφέρει η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος στον τρόπο εργασίας τους και να πεισθούν ότι το καινούριο αυτό λογισμικό είναι καλύτερο από αυτό που προϋπήρχε. Οι διαφωνίες στον τρόπο και τον τόπο εγκατάστασής του, η αστάθεια του λογισμικού και η δυσκολία συντήρησής του, έρχονται να ολοκληρώσουν την εικόνα της αποτυχίας.

Υπάρχουν τρόποι να μειωθεί η έκθεση μιας εταιρείας σε τέτοιου είδους κινδύνους και σας τους παρουσιάζουμε:

Συμβουλή νούμερο ένα
--------

Πρώτη συμβουλή είναι η επιλογή του κατάλληλου εκπροσώπου της εταιρείας για την εγκατάσταση του ERP. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει πείρα πάνω στο θέμα, να διαθέτει συστάσεις και αποδεδειγμένη δράση σε άλλες εταιρείες. Παράλληλα να γνωρίζει σε βάθος την λειτουργία και την καθημερινότητα της εταιρείας στην οποία εργάζεται ώστε μαζί με τους συμβούλους και τεχνικούς του συνεργάτη-ανάδοχου του έργου να προχωρήσουν στην ακέραια υλοποίηση και ολοκλήρωσή του.

Συμβουλή νούμερο δύο
--------

Δεύτερη συμβουλή είναι η μείωση της παραμετροποίησης στο μέτρο το δυνατό. Το ERP είναι αρκετά σύνθετο και χωρίς να παρεμβάλλονται οι απαιτήσεις των διαφόρων πελατών. Η παραμετροποίηση είναι αναπόφευκτη, αλλά είναι σίγουρο πως αν κρατείται στο ελάχιστο, μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες επιτυχίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λειτουργικότητα του προγράμματος και η custom παραμετροποίηση βρίσκονται σε λεπτή ισορροπία μεταξύ τους. Η ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι η εν μέρει δυνατότητα παραμετροποίησης του λογισμικού προς αποφυγή ολικής κατάρευσής του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λύση της Softone για την μηχανογράφηση των επιχειρήσεων.

Συμβουλή νούμερο τρία
--------

Τρίτη συμβουλή είναι η πλήρης κατανόηση του στόχου. Η εταιρεία και ο ρόλος της ώστε να κατανοήσει το τι ακριβώς θέλει να επιτύχει με την εγκατάσταση του ERP, να συγκεκριμενοποιήσει τις απαιτήσεις της. Προσέχοντας ακόμα και τη λεπτομέρεια, διασφαλίζεται η συνέπεια του συστήματος και της ακέραιης εγκατάστασης. Η ομάδα και οι τεχνικοί σύμβουλοι της Terracom μπορούν να σας προτείνουν επαγγελματική λύση μηχανογράφησης βασιζόμενοι στην αξιοπιστία του λογισμικού softone ERP.

Συμβουλή νούμερο τέσσερα
--------

Τέταρτη συμβουλή είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση του προσωπικού. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν πολύ καλά την λειτουργία του λογισμικού και τις δυνατότητές του ώστε να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Συνήθως η εκπαίδευση από κατάλληλα πρόσωπα παραβλέπετε για λόγους κυρίως οικονομικούς..