Σημαντική ειδοποίηση - Αλλαγές στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης με ανακοίνωσή της θα πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών της από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στις 20:00 έως και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 στις 20:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων και των portals του Υπουργείου (www.gsis.gr και www.minfin.gr).


Επιπλέον, με νέο δελτίο τύπου ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας TLS 1.2 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2016.

Έτσι, ότι οι εφαρμογές που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή στοιχείων ΜΥΦ ή άλλων φορολογικών υποβολών / αναζητήσεων, θα πρέπει να λειτουργούν σε υπολογιστές με φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) που υποστηρίζει την χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία.


Με δεδομένα ότι:

1. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του συγκεκριμένου πρωτόκολλου σε Windows XP και Windows Vista, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύνδεση με Γ.Γ.Π.Σ. μέσω Internet Explorer,

2. H Google ανακοίνωσε ότι δεν υποστηρίζει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο σε Windows XP και Windows Vista, επομένως δεν είναι δυνατή και η σύνδεση με Γ.Γ.Π.Σ. μέσω Chrome,

οι συνέπειες είναι οι εξής:

1. Η εργασία της υποβολής αρχείων ΜΥΦ / ΚΕΠΥΟ (μέσω ιστοσελίδας) δεν θα είναι εφικτή από υπολογιστές που λειτουργούν με τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα.

2. Επίσης, είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί πρόβλημα και σε άλλες εργασίες όπως του ελέγχου και ανάκτησης ΑΦΜ, της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταγραφής λιανικής πώλησης

φυτοφαρμάκων καθώς και στην εργασία της υποβολής αρχείων ΜΥΦ (μέσω web service).


Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η αναβάθμιση των σταθμών εργασίας (που εκτελούν τις παραπάνω εργασίες), σε Windows 7 ή μεταγενέστερα.