Ιστολόγιο

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών   Ζ σε φορολογικό εκτυπωτή NORMA Δόθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ από το φορολογικό εκτυπωτή NORMA   ADMIN AD 300 Πιστοποίηση του ADMIN AD 300 ως φορολογικού εκτυπωτή και ταμειακής μηχανής.  

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών   Καρτέλα αποθήκης Η καρτέλα ταξινομείται πλέον με βάση τα flag της κίνησης, ώστε σε κάθε ημέρα να εμφανίζονται πρώτα οι εισαγωγές και μετά οι εξαγωγές.   Εξαγωγή ερωτήσεων σε αρχείο xxf

Περισσότερα

Για δεύτερη συνεχομένη χρονιά η Ελληνική εταιρία Terracom συμμετέχει στην IFSEC και παρουσιάζει το QR-Patrol, ένα online σύστημα παρακολούθησης περιπολιών που αναβαθμίζει την αποδοτικότητα των συστημάτων ασφαλείας και παρέχει στις εταιρείες security τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών   Ηλεκτρονικές υποβολές φορολογικών εντύπων Ενημερώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών εντύπων Ε2, Ε3, νομικών προσώπων 2016.  

Περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διοργάνωσαν την Τετάρτη 15 Ιουνίου, στο κτήριο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, ημερίδα για το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Περισσότερα

Στην έκδοση 4.00.515.10732 του softone ERP-CRM προστέθηκαν οι αλλαγές εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Αλλαγή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!

Περισσότερα

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Έντυπο Ν - Ερωτήσεις Υπολογισμών Άλλαξαν οι περιγραφές των προκαταβολών φόρων ("επαγωγή σε") στις ερωτήσεις υπολογισμών του έντυπου Ν. Οδηγίες Φ2 Εμφανίζονται πρώτα οι οδηγίες SoftOne και μετά οι οδηγίες ΓΓΠΣ, στα πεδία της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Περισσότερα

Η νέα έκδοση φέρνει προσθήκες προδιαγραφών και διορθώσεις σφαλμάτων. Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών Πιστωτικά έκπτωσης Στα πεδία εφαρμογής των πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκε και η παράμετρος [ποσότητα * αξία].

Περισσότερα

Σελίδες