Θέσεις Εργασίας

 • Ελληνικά
 • English

 

Θέσεις Εργασίας


ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Εργαστείτε στη πιο δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής της βορειοδυτικής Ελλάδας

Η TERRACOM είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και επέκτασης της εταιρίας συχνά αναζητούμε συνεργάτες που θα στελεχώσουν τα διάφορα τμήματα της εταιρείας.

Εάν είστε δραστήριοι και φιλόδοξοι και θέλετε να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον στο χώρο της Πληροφορικής και της Υψηλής Τεχνολογίας, στείλτε μας ένα βιογραφικό σημείωμα.

 

 

 

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας


Ενδιαφερόμαστε άμεσα για:

Κωδικός θέσης: 1255

Για άτομα να στελεχώσουν το τμήμα Υποστήριξης Λογισμικού ERP

Προσόντα:

 • Ορεξη για δημιουργική δουλειά
 • Σπουδές πληροφορικής ή/και διοίκησης επιχειρήσεων ή/και λογιστικής
 • Γενικές γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας
 • Γνώση ERP / Εμπορικών εφαρμογών (κατά προτίμηση της Softone, αλλά δεν είναι απαραίτητο)
 • Γνώση SQL
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Κωδικός θέσης: 1262

Δραστήρια άτομα για την περαιτέρω στελέχωση του ηλεκτρονικού καταστήματος Plantron.gr, που εμπορεύεται ηλεκτρονικό εξοπλισμό τεχνολογίας.

Προσόντα:

 • Πτυχίο από αντίστοιχο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Γνώση της αγοράς των προϊόντων τεχνολογίας
 • Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί θετικά
 • Δυνατότητα για ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Σκοπός: Η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος Plantron.gr δηλαδή στον εμπλουτισμό της γκάμας, στην αύξηση των πωλήσεων, στην ανάπτυξη του πελατολογίου κ.λ.π.


Κωδικός θέσης: 1251

Ικανούς Developers/Web Developers/Mobile Developers για τη στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης προϊόντων της Terracom.

Επιθυμητές όλες ή κάποιες από τις παρακάτω γνώσεις:

 • SQL,
 • C#,
 • .NET,
 • PHP,
 • MySQL,
 • Java,
 • Javascript,
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για Android ή/και iOS.

 

 

Επίσης, ενδιαφερόμαστε πάντα (αλλά όχι άμεσα) για...


Κωδικός θέσης: 1252

Για ικανούς Developers/Web Developers/Mobile Developers

Προσόντα:

 • Γνώση SQL, C#.NET, PHP, MySQL, Java, Javascript, PhoneGap, Ανάπτυξη εφαρμογών για Android, iOS, και Windows Phone

Κωδικός θέσης: 1253

Ανθρώπους Marketing για την προώθηση των προιόντων μας κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό

Προσόντα:

 • Γνώσεις Marketing
 • Επαγγελματικός χειρισμός Social Media
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχέρεια στον γραπτό λόγο
 • Ευχέρεια στη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί
 • Γνώση επεξεργασίας γραφικών, video και HTML θα εκτιμηθεί
 • Δυνατότητα για ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Κωδικός θέσης: 1254

Δραστήριους ανθρώπους πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό / Account Managers

Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση της αγοράς πληροφορικής
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Γνώση επεξεργασίας γραφικών, video και HTML θα εκτιμηθεί
 • Δυνατότητα για ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Σκοπός: Η προώθηση και υποστήριξη στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό του QR-Patrol the Smartest Cloud Real Time and On-Line Guard Tour System αλλά και η προώθηση των άλλων προιόντων και των δραστηριοτήτων της εταιρίας


Κωδικός θέσης: 1256

Για άτομα να στελεχώσουν το τμήμα Υποστήριξης Τεχνικής Υποστήριξης

Προσόντα:

 • Γενικές γνώσεις πληροφορικής
 • Γνώση Hardware, Windows, Τηλεπικοινωνιών, Internet

Κωδικός θέσης: 1257

Δραστήριους ανθρώπους πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό / Account Managers, με σκοπό την προώθηση λογισμικού ERP/CRM

Προσόντα:

 • Καλή γνώση της αγοράς των προϊόντων τεχνολογίας και ιδιαίτερα της αγοράς πληροφορικής και λογισμικού
 • Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Καλή γνώση και ευχέρεια στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Δυνατότητα για ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Σκοπός: Η προώθηση και υποστήριξη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό προϊόντων ERP και CRM αλλά και η προώθηση των άλλων προϊόντων και των δραστηριοτήτων της εταιρίας


Κωδικός θέσης: 1261

Bοηθό λογιστή για το λογιστήριο μας στα Ιωάννινα (βιβλία Γ' κατηγορίας)

Προσόντα:

 • Πτυχίο από αντίστοιχο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί θετικά

 

 

Αποστολή βιογραφικών


Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 79, Ιωάννινα,TK: 45221 Ελλάδα

Fax: 26510-94334

Email: collaborate(at)terracom(dot)gr

 

Παρακαλούμε να αναφέρετε απαραίτητα τον κωδικό θέσης