Θέσεις Εργασίας

 • Ελληνικά
 • English

 

Θέσεις Εργασίας


ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Εργαστείτε στη πιο δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία πληροφορικής της βορειοδυτικής Ελλάδας

Η TERRACOM είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και επέκτασης της εταιρίας συχνά αναζητούμε συνεργάτες που θα στελεχώσουν τα διάφορα τμήματα της εταιρείας.

Εάν είστε δραστήριοι και φιλόδοξοι και θέλετε να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και φιλικό περιβάλλον στο χώρο της Πληροφορικής και της Υψηλής Τεχνολογίας, στείλτε μας ένα βιογραφικό σημείωμα.

 

jobs

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας


Ενδιαφερόμαστε άμεσα για:

Οικονομολόγος (Κωδικός Θέσης: 1281)

Απαιτήσεις

 • Εργασιακή εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων,
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης,
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης,
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο,
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (ιδιαίτερα MS Excel).

Σύμβουλοι Λογισμικού / ERP (Κωδικός θέσης: 1255)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών,
 • Υποστήριξη πελατών,
 • Τεχνική Υποστήριξη και αναβαθμίσεις,
 • Διαχείριση Έργων και Παρουσίασή τους,
 • Ανάλυση και κατανόηση του λογισμικού,
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των υποδομών.

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής,
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων,
 • Ομαδικό πνεύμα και ευθύνη ηγεσίας,
 • Οργανωτικές ικανότητες,
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο,
 • Τεχνικές γνώσεις / Γνώσεις Προγραμματισμού θα εκτιμηθούν,
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων SQL θα εκτιμηθούν,
 • Γνώσεις σε Λογιστικά / Φοροτεχνικά θέματα θα εκτιμηθούν,
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί,
 • Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Σύμβουλοι λογισμικού (Κωδικός Θέσης: 1258)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών,
 • Υποστήριξη πελατών,
 • Τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις,
 • Ανάπτυξη και Παρουσίαση Project,
 • Ανάλυση και κατανόηση των λογισμικών,
 • Συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της υποδομής.

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής,
 • Ανάλυση Επιχειρησιακών διαδικασιών,
 • Επίλυση προβλημάτων,
 • Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης,
 • Ικανότητες Επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο,
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες ηγεσίας,
 • Οργανωτικές ικανότητες,
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο,
 • Τεχνικές Γνώσεις / Γνώσεις προγραμματισμού θα εκτιμηθούν,
 • Γνώση σε SQL / Javascript θα εκτιμηθεί.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

Επίσης, ενδιαφερόμαστε μεσο-μακροπρόθεσμα για...


Μηχανικοί Λογισμικού (Κωδικός θέσης: 1251)

Αρμοδιότητες

 • Δημιουργία υψηλής ποιότητας πλήρως λειτουργικού λογισμικού για mobile και web εφαρμογές και back-end συστήματα σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές,
 • Ανάπτυξη flowcharts, layouts, documentation, ανάλυση προδιαγραφών και επίλυση προβλημάτων,
 • Δημιουργία προδιαγραφών κώδικα και καθορισμός της δυνατότητας λειτουργίας,
 • Ενσωμάτωση επιμέρους στοιχείων κώδικα προγραμματισμού σε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα,
 • Συντήρηση του λογισμικού και documentation,
 • Επίλυση προβλημάτων, debugging και αναβάθμιση του λογισμικού,
 • Αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών και αναδιαμόρφωση του λογισμικού σε τεχνικό επίπεδο,
 • Συμμόρφωση με το project plan και τα διεθνή standards,
 • Διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του λογισμικού και έλεγχος δυνατότητας αναβαθμίσεων.

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό interactive εφαρμογών,
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων σε Java, Javscript/Typescript, C++/C# ή άλλες γλώσσες προγραμματισμού,
 • Ικανότητα ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών με χρήση Angular, ReactJS, ASP.Net ή άλλα frameworks,
 • Ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών Android και iOS ή cross-platform εφαρμογών με Cordova/Phonegap, React Native ή Google Flutter,
 • Γνώση Βάσεων Δεδομένων και SQL τεχνολογιών,
 • Άριστη γνώση εργαλείων προγραμματισμού,
 • Καλή γνώση Version Control Systems (Git),
 • Ικανότητα καθορισμού απαιτήσεων και προδιαγραφών,
 • Εργασιακή εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού ή Developer θα εκτιμηθεί,
 • Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Υπολογιστών και Πληροφορικής ή σχετικά πεδία θα εκτιμηθεί αναλόγως.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

QA Tester (Κωδικός θέσης: 1271)

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος και Ανάλυση των προδιαγραφών του συστήματος,
 • Συνεργασία με τους Μηχανικούς Λογισμικού και τους Developers για την ανάπτυξη αποδοτικών μεθόδων και στρατηγικών,
 • Εκτέλεση test cases (αυτόματα ή χειροκίνητα) και ανάλυση αποτελεσμάτων,
 • Αξιολόγηση του κώδικα λογισμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
 • Δημιουργία logs για την τεκμηρίωση των φάσεων ελέγχου και των προβλημάτων που θα εντοπιστούν,
 • Αναφορά bugs στους Developers,
 • Επίλυση προβλημάτων,
 • Διενέργεια ελέγχων κατόπιν της δημιουργίας των συστημάτων ή των εφαρμογών,
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα για να διασφαλιστεί η ποιότητα του λογισμικού καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του

Απαιτήσεις

 • Ικανότητες σε διαχείριση projects και μεθοδολογία QA,
 • Ικανότητα να αναγνωρίζει σφάλματα και παραλείψεις,
 • Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο,
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια,
 • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες,
 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό σε Επιστήμες της Πληροφορικής ή σχετικά πεδία θα εκτιμηθούν,
 • Εμπειρία ως Quality Assurance Tester ή παρόμοια θέση εργασίας θα εκτιμηθεί,
 • Γνώση λογισμικού test management ή SQL θα εκτιμηθεί.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

Σύμβουλοι λογισμικού (Κωδικός Θέσης: 1258)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών,
 • Υποστήριξη πελατών,
 • Τεχνική υποστήριξη και αναβαθμίσεις,
 • Ανάπτυξη και Παρουσίαση Project,
 • Ανάλυση και κατανόηση των λογισμικών,
 • Συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της υποδομής.

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής,
 • Ανάλυση Επιχειρησιακών διαδικασιών,
 • Επίλυση προβλημάτων,
 • Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης,
 • Ικανότητες Επικοινωνίας σε διαπροσωπικό επίπεδο,
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητες ηγεσίας,
 • Οργανωτικές ικανότητες,
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο,
 • Τεχνικές Γνώσεις / Γνώσεις προγραμματισμού θα εκτιμηθούν,
 • Γνώση σε SQL / Javascript θα εκτιμηθεί.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού (Κωδικός Θέσης: 1267)

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος καθολικών στρατηγικών, μεθόδων και διαδικασιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συνολικά μέσα σε έναν οργανισμό / επιχείρηση,
 • Διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και άλλων θεμάτων μεταξύ του προσωπικού και της διεύθυνσης,
 • Συνολική διαχείριση και εποπτεία της διαδικασίας πρόσληψης νέου προσωπικού,
 • Υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών μέσω ανάπτυξης, δημιουργίας κινήτρων και συντήρησης των ανθρωπίνων πόρων,
 • Δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας,
 • Διαχείριση και παρακολούθηση ενός συστήματος επιβράβευσης προσωπικού που οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση και κίνητρα εργασίας,
 • Διαχείριση του σχεδίου μισθοδοσίας και του προγράμματος bonus,
 • Εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης και εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα λάβουν χώρα εντός της επιχείρησης,
 • Παροχή HR μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων,
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες συνθήκες για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού που ορίζονται από το νόμο.

Απαιτήσεις

 • Καλή γνώση τεχνικών και διαδικασιών HR,
 • Ικανότητα οργάνωσης των δομών και ηγεσίας,
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης,
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης,
 • Γνώση του εργασιακού νόμου και των εργασιακών δικαιωμάτων,
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο,
 • Σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σχετικό πεδίο,
 • Εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού ή σε άλλο πόστο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων θα εκτιμηθεί,
 • Εμπειρία με διαχείριση μετρήσεων και στατιστικών που αφορούν σε ανθρώπινους πόρους θα εκτιμηθεί.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

Account Managers για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (Κωδικός θέση: 1254)

Αρμοδιότητες

 • Αποτελεί το κύριο σημείο επαφής για όλα τα θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς πελατών για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία,
 • Δημιουργία και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες που θα έχουν διάρκεια στο χρόνο,
 • Διαπραγμάτευση συμβολαίων και συμβάσεων και κλείσιμο συμφωνιών για τη μεγιστοποίηση κέρδους,
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες, συνεργάτες και χορηγούς,
 • Διασφάλιση της έγκυρης και έγκαιρης επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν στους λογαριασμούς των πελατών,
 • Διασάφηση της προόδου στις πωλήσεις του προϊόντος σε μηνιαία / τριμηνιαία βάση τόσο εσωτερικά του οργανισμού όσο και σε συνεργάτες, σπόνσορες κλπ.,
 • Ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους τομείς, τόσο με υπάρχοντες όσο και με νέους πελάτες,
 • Δημιουργία Αναφορών για τους πελάτες αλλά και για την εταιρεία,
 • Διαχείριση αναγκών σε πολύπλοκους λογαριασμούς πελατών,
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης 1ου επιπέδου σε πελάτες, ώστε να υποστηρίζεται η διαδικασία pre-sales και post-sales κατόπιν από τα υπόλοιπα τμήματα,
 • Εκπαίδευση πελατών ώστε να χρησιμοποιούν αποδοτικά τα προϊόντα,
 • Ανάλυση των αναγκών των πελατών και πρόταση για αναβαθμίσεις ή νέα χαρακτηριστικά στο προϊόν ή την υπηρεσία.

Απαιτήσεις

 • Ικανότητα επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μιας επιχείρησης,
 • Εμπειρία στη χρήση CRM συστημάτων,
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (ιδιαίτερα MS Excel),
 • Ικανότητα παροχής λύσεων στις ανάγκες των πελατών,
 • Ικανότητα χειρισμού πολλαπλών λογαριασμών πελατών ταυτόχρονα, με έμφαση παράλληλα στη λεπτομέρεια,
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες,
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο,
 • Εργασιακή εμπειρία ως Account Manager, Key Account Manager, Sales Account Manager, Junior Account Manager ή σχετική θέση θα εκτιμηθεί,
 • Πτυχίο / Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Πωλήσεων ή σχετικό πεδίο θα εκτιμηθεί.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

Σύμβουλοι Λογισμικού / ERP (Κωδικός θέσης: 1255)

Αρμοδιότητες

 • Ανάλυση συστημάτων,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών,
 • Υποστήριξη πελατών,
 • Τεχνική Υποστήριξη και αναβαθμίσεις,
 • Διαχείριση Έργων και Παρουσίασή τους,
 • Ανάλυση και κατανόηση του λογισμικού,
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των υποδομών.

Απαιτήσεις

 • Γνώσεις Πληροφορικής,
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων,
 • Ομαδικό πνεύμα και ευθύνη ηγεσίας,
 • Οργανωτικές ικανότητες,
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο,
 • Τεχνικές γνώσεις / Γνώσεις Προγραμματισμού θα εκτιμηθούν,
 • Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων SQL θα εκτιμηθούν,
 • Γνώσεις σε Λογιστικά / Φοροτεχνικά θέματα θα εκτιμηθούν,
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί,
 • Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

Project Managers (Κωδικός θέσης: 1263)

Αρμοδιότητες

 • Καθορισμός των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του project,
 • Πρόβλεψη απαιτούμενων πόρων για κάθε project ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με την καλύτερη δυνατή διαχείριση,
 • Προετοιμασία budget ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε project,
 • Καταγραφή και ανάλυση του κοστολογίου ώστε να είναι εντός του προβλεπόμενου budget,
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ενός λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος και σχεδίου για κάθε project,
 • Παροχή ενημέρωσης σε σταθερή βάση σχετικά με την πρόοδο του Project,
 • Διαχείριση συμβολαίων και συμβάσεων με προμηθευτές,
 • Χρήση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνικών για την πλήρη και άρτια υλοποίηση του project,
 • Καταγραφή και έλεγχος προόδου και προσαρμογή σε νέα δεδομένα εφόσον απαιτηθεί,
 • Μέτρηση της απόδοσης κάθε επιμέρους ομάδας που συμμετέχει στο Project και εντοπισμός πεδίων που χρήζουν άμεσης βελτίωσης ή αναβάθμισης.

Απαιτήσεις

 • Άριστες γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής,
 • Άριστη γνώση εργασιακού περιβάλλοντος εταιρείας Πληροφορικής,
 • Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί,
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργικής σκέψης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων,
 • Οικειότητα με μεθόδους project management και γνώση βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης έργων,
 • Ικανότητα διαχείρισης των projects καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,
 • Άριστες ικανότητες δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων επικοινωνίας,
 • Άριστες αναλυτικές δεξιότητες,
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ολοκλήρωσης projects σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το διατιθέμενο budget.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

Marketing Specialists (Κωδικός θέσης: 1253)

Αρμοδιότητες

 • Διενέργεια έρευνας αγοράς σχετικά με τις συνήθεις και τις τάσεις του καταναλωτικού κοινού,
 • Ανάπτυξη ιδεών για δημιουργικές καμπάνιες marketing,
 • Παροχή βοήθειας στη δημιουργία outbound και inbound δραστηριοτήτων marketing (π.χ. δημιουργία content και βελτιστοποίηση, διαφημίσεις, διοργάνωση events, κλπ),
 • Δημιουργία περιεχομένου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης (case studies, videos, websites, blgo posts) ώστε να αυξηθεί το brand awareness των προϊόντων,
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης για τη δημιουργία κάθε ξεχωριστής καμπάνιας Marketing,
 • Προσέγγιση του κοινού μέσω πολλών και διαφορετικών καναλιών ( Social Media, E-mail, TV, Google Ads),
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις marketing ενέργειες (conversion rate, traffic, κλπ) ώστε να υπάρχει εκτίμηση της απόδοσης κάθε μέσου.

Απαιτήσεις

 • Καλή γνώση συστημάτων Πληροφορικής,
 • Καλή γνώση μεθόδων Digital Marketing και Marketing προϊόντος,
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο,
 • Άριστη γνώση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει σελίδες προϊόντων, να επεξεργάζεται blog posts σύμφωνα με τις απαιτούμενες SEO προδιαγραφές και να μορφοποιεί εικαστικά τις σελίδες,
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεννόησης,
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί,
 • Γνώση σε Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus,
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία,
 • Ασφάλεια Υγείας,
 • Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση,
 • Ασφάλιση Σύνταξης,
 • Πληρωμένες Διακοπές,
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη,
 • Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.

 

Αποστολή βιογραφικών


Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 79, Ιωάννινα,TK: 45221 Ελλάδα

Fax: 26510-94334

Email: collaborate(at)terracom(dot)gr

 

Παρακαλούμε να αναφέρετε απαραίτητα τον κωδικό θέσης.