Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10732

Στην έκδοση 4.00.515.10732 του softone ERP-CRM προστέθηκαν οι αλλαγές εισφορών ΤΣΜΕΔΕ

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Αλλαγή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ

ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!

1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 94 παράγραφος 4,
Καταργείται από 01/01/2016 η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ. Για την προσαρμογή των εργαζομένων σας που ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσετε στο αρχείο τους ως ημερομηνία λήξης την 30/04/2016 στα ταμεία [172-Ειδική προσαύξηση] και [210-Πρόσθετη εισφορά]

2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 97 παράγραφος 1,
Από 01/06/2016 το ποσοστό κράτησης της επικουρικής σύνταξης ορίζεται σε 3,5% για
τον εργοδότη και 3,5% για τον ασφαλισμένο ανεξαρτήτως πενταετίας

3. ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Ανώτερο ποσόν υπολογισμού εισφορών)
Από 01/06/2016 το ΠΛΑΦΟΝ για τον υπολογισμό των εισφορών
διαμορφώνεται σε 5.860,80
Για την προσαρμογή της εγκατάστασης σας στις αλλαγές των ποσοστών της επικουρικής ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει επιπλέον να εκτελέσετε την εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] με εγκατεστημένη έκδοση την 400.515.10731 ή μεταγενέστερη.

Περιοδική Φ2 - πεδίο 403
Στην περιοδική Φ2 εφόσον η δήλωση είναι τροποποιητική μεταφέρεται στο πεδίο 403 (Χρεωστικό πρ.δήλωσης) το χρεωστικό υπόλοιπο της καταχωρημένης κανονικής δήλωσης της ίδιας περιόδου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Τηλεφωνικά κέντρα
Στην περίπτωση που είχε δηλωθεί στην παραμετροποίηση crm επανακατεύθυνση με προβολή χρήστη, εμφανιζόταν δυσλειτουργία στην επιλογή δημιουργίας κλήσης.

Ημερολόγιο serial number
Εμφανιζόταν σφάλμα "argument out of range", όταν δηλωνόταν τοπικό πεδίο στην εκτύπωση 'Ημερολόγιο SN'.

Δημιουργία serial number με μάσκα κωδικού
Στην περίπτωση που η μάσκα κωδικού περιέχει μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες, (π.χ. ΝΝΝΝΝ), τότε ο προτεινόμενος κωδικός μένει κενός και τα πεδία "Από" και "Έως" γεμίζουν βάσει μεγαλύτερου κωδικού γραμμής αλλά και ποσότητας είδους. (Αν για παράδειγμα ο τελευταίος κωδικός που περάστηκε είναι 00052 κι η ποσότητα είδους γραμμής είναι 2, τότε ο προτεινόμενος κωδικός θα μείνει κενός και το πεδίο "Από" θα πάρει την τιμή 53 και το πεδίο "Έως" θα πάρει την τιμή 54).
Αν ο χρήστης θέλει να περάσει έναν κωδικό SN ο οποίος δεν ακολουθεί τη μέχρι στιγμής αρίθμηση, τότε θα εισάγει με το χέρι απευθείας τις τιμές που επιθυμεί στο grid.

Δεκαδικά markup
Τα ποσοστά markup στην ενημέρωση τιμών πώλησης από τις σχετικές εργασίες των Παρ.Αγοράς, ακολουθούν πλέον τα δεκαδικά ποσοστών της εταιρείας.

Έντυπο Ν
Στο έντυπο Ν το πεδίο 051 (υπολογίζεται από το 049) υπολογίζεται πλέον με 75% για το έτος 2015 και όχι με 27,5%.

Συμψηφισμοί προμηθευτών-προμηθευτών
Οι σειρές των εγγραφών συμψηφισμών προμηθευτών με προμηθευτές εμφανίζονται πλέον προς επιλογή στα φίλτρα της εκτύπωσης των καρτελών των προμηθευτών.

Φ2 - πεδίο 511
Εάν το χρεωστικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30€ τότε δεν εμφανίζεται στο πεδίο 511 (Ποσό προς καταβολή) καθώς μεταφέρεται στην επόμενη δήλωση.

Τιμή κόστους σε στήλες γραμμών παραστατικών
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση της τιμής κόστους στις στήλες γραμμών παραστατικών όταν η βάση ήταν σε oracle.