Εγκατάσταση Soft1 Open Express στo Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου

Αυτοματοποίηση εργασιών συνεδριών, συναντήσεων και συνεδρίων. Σύνδεση πελατών – ασθενών.

Εταιρεία: Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου
Κλάδος: Υπηρεσίες Λογοθεραπείας & Επιμορφωτικών Σεμιναρίων
Web page: www.diepistimoniko.gr
Λύση SoftOne: Soft1 Open Express