Εγκατάσταση Softone CRM στο Anatomic Shoes Center

Η Anatomic Shoes Center στα πλαίσια του διαρκούς εκσυγχρονισμού της δομής και της λειτουργίας της, υιοθέτησε το Softone CRM με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της στους πελάτες της.

Το Softone CRM προσαρμόστηκε στις ανάγκες τις επιχείρησης για την αποτελεσματική καταγραφή της κάθε περίπτωσης πελάτη. Όπως σε κάθε έργο έτσι και στην περίπτωση της Anatomic Shoes Center, στόχος μας αποτέλεσε η ευέλικτη διαχείριση της στρατηγικής πωλήσεων, αφού το λογισμικό αναλύει συνεχώς δεδομένα και παράγει αναφορές που επιτρέπουν στους διαχειριστές να καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους. Στον αντίποδα η αποτελεσματική επικοινωνία της εταιρείας με τους πελάτες συμβάλλει στη στοχευμένη και ποιοτική εξυπηρέτησή τους. Με την παραγωγική λειτουργία του Softone CRM, η Anatomic Shoes Center φιλοδοξεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών της τόσο του φυσικού όσο και του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατηρεί.