Εγκατάσταση Soft1 Cloud Business στην Cava Diapon

Λόγω του ολοένα και αυξανόμενου φόρτου εργασίας, δημιουργήθηκαν ανάγκες εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, όπως: συνολική εγκατάσταση στο cloud, αυτοματοποίηση συναλλαγών με πελάτες μέσω B2B module με δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης παραγγελιών και ενημέρωσης οικονομικών θεμάτων. Διασύνδεση εγκατάστασης Softone με custom εφαρμογή διαχείρισης αποθήκης και online ενημέρωση εκατέρωθεν. Σύνδεση e-banking τραπεζικών λογαριασμών με το Softone για εξασφάλιση μείωσης χρόνου και λαθών κατά την καταχώρηση.

Εταιρεία: Cava Diapon
Κλάδος: Χονδρικό Εμπόριο Αλκοολούχων Ποτών
Web page: www.cavadiapon.com
Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP
Λύση SoftOne: Soft1 Cloud Business