Πολλές και σημαντικές νέες εγκαταστάσεις Softone και Softone on the cloud το τελευταίο διάστημα

Πλήθος νέων έργων βασισμένων στα καταπληκτικά προϊόντα της Softone είτε on premises είτε on the cloud, που είναι Live από τις αρχές του 2014.

Ύπάρχουν εγκαταστάσεις με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, αρκετά υποκαταστήματα, on-line και off-line, σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα, CRM κλπ.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε, Βήχας Ιωάννης (Crocodilino), Σταλίκας Μιχάλης (Φωτοβολταϊκά, θέρμανση-ψύξη), Επιχειρήσεις Μπότσιος Α.Ε. (5 υποκαταστήματα, 36 θέσεις εργασίας), Fylax Security Θεσσαλονίκη, MrFrance service (ΑΘήνα 3 υποκαταστήματα, ιδιαίτερο customization + iPhone/Android mobile applications), Europa Security (3 υποκαταστήματα σύνδεση με Asterisk), Βαντώλας ΑΕΒΕ (Ελλάδα, Αλβανία on Windows Azure), Plan A.E. (On Windows Azure) κλπ.