Η Terracom θα συμμετάσχει στο SME INSTRUMENT INNOVATOR'S SUMMIT στις Βρυξέλλες

Η Terracom, μαζί με περισσότερες από 400 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις υψηλής δυναμικότητας που έχουν επιτυχώς υποβάλει πρόταση στο Phase 1 και Phase 2, θα συμμετάσχει στο SME Instrument Innovators Summit. Στην εκδήλωση θα πάρουν επίσης μέρος διεθνείς Επενδυτές με σκοπό να υποστηρίξουν κάποιες από τις εταιρείες στο να κάνουν πράξη το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 10 & 11 Οκτωβρίου 2016.

Τι περιμένουμε από τη σύνοδο:

Το SME Instrument Innovators Summit θα είναι το κομβικό σημείο συνάντησης κορυφαίων καινοτόμων επιχειρήσεων, πρώτης τάξεως διεθνών επενδυτών και στελεχών της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Εργαστήρια,
  • Κεντρικές ομιλίες,
  • Παρουσίαση εταιρειών σε πάνελ επενδυτών (pitching sessions),
  • Άφθονος χώρος για ευκαιρίες δικτύωσης.

Παρουσίαση εταιρειών σε πάνελ επενδυτών:

Τέσσερις συνεδρίες pitching θα φιλοξενηθούν από το Πρόγραμμα InvestHorizon. Ένα σύνολο από 48 επιλεγμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Υγείας, της Ενέργειας και της Πληροφορικής θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια 6 λεπτη παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον θα υπάρξει για κάθε επιχείρηση και ένα 6 λεπτο "Ερωτήσεων-Απαντήσεων" με μια κριτική επιτροπή από επενδυτές και εμπειρογνώμονες του τομέα.

Επενδυτές - Γιατί να συμμετάσχουν:

Για να ανακαλύψουν μερικά από τα πιο ελπιδοφόρα εργαλεία επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την Ενέργεια, την Υγεία και την Πληροφορική, στα οποία έχει δοθεί επιχορήγηση.

Τι είναι το SME INSTRUMENT:

To SME INSTRUMENT του Horizon 2020 είναι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ε. το οποίο χρηματοδοτεί καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν την αγορά με λαμπρές ιδέες. Το SME INSTRUMENT επενδύει στην επιτυχία αυτών των ταλέντων της καινοτομίας ώστε να τους βοηθήσει να γίνουν οι ηγέτες της αγοράς του αύριο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους:

InvestHorizon.eu       Cvent.com