Η Terracom συμμετείχε στην εκδήλωση το ICT Proposers’ Day 2016 στην Μπρατισλάβα

Η Terracom συμμετείχε στην εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2016, στην Μπρατισλάβα, στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2016.

Το ICT Proposers’ Day 2016 είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης για τον κλάδο του ICT (Information and Communication Technologies - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) με επίκεντρο το πρόγραμμα εργασίας Horizon 2020 για τα έτη 2016-17. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στα πλαίσια του Digital Week στην Μπρατισλάβα. Την εκδήλωση που συνέπεσε με το Digital Week την ακολούθησε το Digital Assembly (Ψηφιακή Συνέλευση) στις 28-29 Σεπτεμβρίου στη Σλοβακία.

Η εκδήλωση πρόσφερε στη Terracom μια μοναδική και εξαιρετική ευκαιρία για την οικοδόμηση ποιοτικών εταιρικών σχέσεων με ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες και κυβερνητικούς φορείς από όλη την Ευρώπη.