Η Terracom θα συμμετέχει στην εκδήλωση ICT Proposers’ Day 2016

Η Terracom θα συμμετέχει στην μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης για τον κλάδο του ICT (Information and Communication Technologies, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών), το ICT Proposers’ Day 2016. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2016 στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσημα οι προκηρύξεις του 2017 για το ICT στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, ενώ θα διοργανωθεί το Face2Face Brokerage Event με συναντήσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020 και εταίρος του δικτύου Ideal-ist, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων και συνδιοργανώνει την εκδήλωση Face2Face Brokerage event.

Tο ICT Proposers’ Day 2016 αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 5.000 ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, policy makers και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τις αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2017 με επίκεντρο τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Παράλληλα με τις προαναφερθείσες δράσεις, κατά τη διάρκεια του ICT Proposers' Day 2016 θα λάβουν χώρα μία σειρά από εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, workshops δικτύωσης, εκθέσεις παρουσίασης έργων, ενώ θα υπάρξει και η δυνατότητα προ-αξιολόγησης προτάσεων σε συνεργασία με το δίκτυο Ideal-ist των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα ICT.