Νέες Εμπορικές Προσφορές SoftOne - Νοέμβριος 2016

Δείτε τις νέες εμπορικές προσφορές Soft1 με έκπτωση έως 50% ! Το Soft1 αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες λύσεις business λογισμικού, καθώς σχεδιάστηκε με υψηλές προδιαγραφές, αξιοποιώντας τα καλύτερα τεχνολογικά εργαλεία. Το λογισμικό χαρακτηρίζεται από πληρότητα σε όλες τις λειτουργικές ενότητες που περιλαμβάνει.

1. Αντικατάσταση μηχανογράφησης με λογισμικό Soft1

Επιλογή λογισμικού Soft1
με άδεια χρήσης
(License)

Έκπτωση 50%

στην τιμή του λογισμικού.

Η προσφορά προϋποθέτει την ταυτόχρονη αγορά της Σύμβασης Νέων Εκδόσεων.

Επιλογή λογισμικού Soft1
με ετήσια συνδρομή
(ASK ή Cloud)

Έκπτωση 30%

στην αξία της συνδρομής.

Η προσφορά προϋποθέτει 2ετή συνδρομή με προπληρωμή.

* Η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους πελάτες, ισχύει έως και 31/12/2016 και αφορά όλους τους διαθέσιμους εμπορικούς συνδυασμούς Soft1.

2. Αγορά πρόσθετων modules και χρηστών Soft1 Classic Edition με έκπτωση

Αγορά πρόσθετων modules

Έκπτωση 25%

στην αξία αγοράς πρόσθετων modules.
(ανεξαρτήτως αριθμού)

Αγορά επιπλέον χρηστών

Έκπτωση 25%

στην αξία αγοράς επιπλέον χρηστών.
(ανεξαρτήτως αριθμού)

* Η προσφορά αφορά, αποκλειστικά και μόνο, υφιστάμενους πελάτες της έκδοσης Soft1 Classic, ισχύει έως και 31/12/2016 και αφορά όλους τους διαθέσιμους εμπορικούς συνδυασμούς της έκδοσης Soft1 Classic Edition.

** Ως υφιστάμενοι πελάτες, νοούνται όσοι έχουν αποκτήσει την εγκατάσταση τους έως και τις 15/10/2016.