Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10757

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

 • Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Εισφορές επικουρικού
  Στο αρχείο ΤΑΤΤΑ και στην στήλη Εισφ. Ασφαλισμένου 4% εμφανίζεται πλέον το άθροισμα των εισφορών του επικουρικού ταμείου ΤΑΤΤΑ (ταμείο 190) για ασφαλισμένο και εργοδότη.


Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Κωδικός ανεύρεσης σε παραστατικά αποθήκης
  Λειτουργεί πλέον σωστά το hyperlink του κωδικού ανεύρεσης στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης.
 • Προσωρινή δήλωση φόρου
  Σε εγκαταστάσεις σε azure γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στο πεδίο Ε511 (μεταβλητή 3000).
 • Στήλες Γραμμών
  Διατηρούνται οι στήλες γραμμών που έχουν οριστεί στον τύπο του παραστατικού, ακόμα και αν γίνει αλλαγή της προβολής.
 • Απεικόνιση Συγκεντρωτικής Καρτέλας Συναλλασσομένου
  Εμφανιζόταν λάθος πρόσημο στις συγκεντρωτικές καρτέλες πελατών εφόσον στο διάλογο είχε επιλεγεί διαφορετική εταιρεία από την εταιρεία login.
 • Στατιστική πωλήσεων
  Εμφανίζονται και οι στήλες περιόδων χωρίς δεδομένα.
 • Μορφή αριθμών
  Δεν εφαρμοζόταν σωστά η μορφή αριθμών που είχε δηλωθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος.
 • Έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
  Εμφανίζεται πλέον η σύνδεση των δαπανών (μεταβλητή 3617).