Νέα ενημέρωση Softone - Έκδοση 4.00.515.10731

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Έντυπο Ν - Ερωτήσεις Υπολογισμών
Άλλαξαν οι περιγραφές των προκαταβολών φόρων ("επαγωγή σε") στις ερωτήσεις υπολογισμών του έντυπου Ν.

Οδηγίες Φ2
Εμφανίζονται πρώτα οι οδηγίες SoftOne και μετά οι οδηγίες ΓΓΠΣ, στα πεδία της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Φορολογικός μηχανισμός τύπου β Κύπρου
Πιστοποιήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου β datasign για προδιαγραφές Κύπρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

Αντιγραφή ειδών σε άλλη εταιρεία
Όταν είχε δηλωθεί να γίνεται αντιγραφή ειδών σε άλλη εταιρεία και η σύνδεση ήταν client server, τότε κατά την εισαγωγή ή την μεταβολή είδους εμφανιζόταν μήνυμα υπέρβασης ορίου του αριθμού των χρηστών.

Σφάλμα στο pbx monitor
Μετά από παραμετροποίηση στους σταθμούς εργασίας για το Pbx monitor εμφανιζόταν σφάλμα access violation at adress 002e0f46. write of adress 009009f8.

Office 365
Εμφανιζόταν σφάλμα "could not convert variant type null into type integer" κατά την ενημέρωση από office 365 προς softone.

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων-Β Κατηγορίας
Σε εταιρείες που είχαν μόνο έσοδα έξοδα δεν εμφανίζονταν στα add ons οι λογιστικές εκτυπώσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα κατεβάσουν την εκτύπωση προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων.

Έντυπο Ν - Ποσοστό Φόρου
Σε περίπτωση που μετά του αρχικό υπολογισμό γινόταν αλλαγή σε πεδίο του έντυπου Ν, πχ στο πεδίο 455, μεταβαλλόταν το ποσοστό του φόρου που αναλογεί (πεδίο 004).

Αποσβέσεις Παγίων βάσει ΕΛΠ
H υπολ. αξία παγίων βάσει ΕΛΠ υπολογίζεται πλέον ανά μονάδα, όπως συμβαίνει και στις φορολογικές αποσβέσεις.

Μορφή ημερομηνίας σε Ηλεκτρονική Αποστολή Ε3
Δεν επηρεάζεται πλέον η μορφή ημερομηνιών κατά την ηλεκτρονική αποστολή στο taxis της δήλωσης Ε3 από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων της εκάστοτε εγκατάστασης.

CITIZEN FISCAL
Δεν δημιουργούνταν αρχεία Α.txt και B.txt.