Η Terracom συμμετέχει στο 2ο Συνέδριο τεχνολογίας της Ναυτεμπορικής «Internet of Things: Evolution in Action»

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα το Διαδίκτυο των Πραγμάτων μεταλλάσσουν το επιχειρηματικό, βιομηχανικό και αστικό τοπίο, μέσω της διαρκούς σύγκλισης του φυσικού με τον εικονικό κόσμο.

Με όχημα τις τεχνολογικές εξελίξεις, τόσο στον τομέα των υποδομών όσο και στην επεξεργασία πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, οι ιδιωτικοί αλλά και οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν πλέον να επιτύχουν καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα που οδηγούν σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και στηρίζουν την ανάπτυξη «ευφυέστερων», αποτελεσματικότερων, ασφαλών και υγιών κοινωνιών.

Το 2ο Συνέδριο τεχνολογίας της Ναυτεμπορικής που θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα με θέμα: «Internet of Things: Evolution in Action», έχει στόχο να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση εφαρμογών Internet of Things, αλλά και να παρουσιάσει κάποιους από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους το ΙοΤ δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Η βασική θεματολογία του συνεδρίου είναι:

  • Ενότητα 1 – Enterprise monetization strategies: Τι μπορεί να κάνει για τις επιχειρήσεις το ΙοΤ, ποιες είναι οι αλλαγές που ήδη συντελούνται στον κόσμο των επιχειρήσεων, τι προβλήματα προκύπτουν, ποιες είναι οι πιθανές λύσεις τους και πώς πρέπει να ενεργεί μια επιχείρηση. Ποιες είναι κάποιες από τις εφαρμογές ΙοΤ που έχουν υλοποιηθεί από συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Πώς επιδρά το IoT στην βέλτιστη διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης και πως αυτό μεταφράζεται σε επιχειρηματικό κέρδος.
  • Ενότητα 2 – The consumer experience: Πώς το ΙοΤ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα των ανθρώπων κάνοντάς την πιο λειτουργική, αποδοτική, ασφαλή, διασκεδαστική, ψυχαγωγική και συναρπαστική.
  • Ενότητα 3 – Infrastructure & data at scale: Ποια είναι σε επίπεδο υποδομών τα αναγκαία τεχνολογικά συστατικά σε software και hardware για την υλοποίηση λύσεων IoT. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μίας επιχείρησης, ειδικά όταν έχουν τόσο μεγάλο όγκο.
  • Ενότητα 4 – Greek IoT startup scene: Η θέση και ο ρόλος των νεοφυών επιχειρήσεων (startups). Δυνατότητες χρηματοδότησης. Δραστηριοποίηση σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Η Terracom συμμετέχει στην εκδήλωση και θα παρουσιάσει το QR-Patrol PRO, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες IoT στο τομέα της φυσικής ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα    Χώρος    Ομιλητές